UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hájek (přednášející)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–8:50 H3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP02/A: Út 8:55–9:40 H3, P. Hájek
UCJANGBP02/B: Út 13:05–13:50 H3, P. Hájek
UCJANGBP02/C: Út 13:55–14:40 H2, P. Hájek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do studia jazyka je první v sérii kurzů (následovat budou Gramatika 1 a Gramatika 2), jejichž cílem je obeznámit studenty s pravidly a principy anglické gramatiky. V úvodním kurzu se studenti dozví, jak je strukturován jazyk a co zahrnuje pojem gramatika, a dále jak se liší preskriptivní a deskriptivní přístup ke gramatice. Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálním stavem české anglistiky a zprostředkovat jim orientaci v základech lingvistické terminologie a odborné literatuře tak, aby byli schopni se orientovat v oboru i v praktických aspektech studia.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základech lingvistické terminologie;
- orientovat se v odborné literatuře;
- znát aktuální stav české anglistiky;
- orientovat se v oboru a praktických aspektech studia;
Osnova
 • 1. Language and communication, Definition of language, Language typology 2. English as a world language, Germanic languages, Accents and standards 3. Linguistics – scientific study of language, Structuralism, The scope of linguistics 4. What is grammar? Standard and non-standard English. Prescriptive vs descriptive grammar. 5. Grammar, morphology, syntax 6. Phonetics and phonology 7. Word stock, lexicology and lexicography 8. The linguistic sign - semantics and semiotics 9. Obtaining linguistic data – corpus linguistics, Corpus annotation, Types of corpora 10. Language and mind – psycholinguistics, Idiolect, Speech disorders 11. Language and society – sociolinguistics, Sociolect, Dialect 12. Language and logic – pragmalinguistics, Cooperative Principle, Politeness Principle 13. Text linguistics and functional stylistics
Literatura
  povinná literatura
 • Aarts, B. (2011). Oxford Modern English Grammar. Oxford: OUP.
 • Biber, D., Conrad, S. and Leech, G. (2002). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education Limited.
  doporučená literatura
 • Carter, R., and McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: CUP.
 • Dušková, L. (2012). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, projekty.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJANGBP02