UBKCJLBK54 Předválečná moderna

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s počátky avantgardního umění v hnutí tzv. předválečné moderny v Českých zemích v druhém desetiletí 20. století; důraz je kladen na práci s literárním textem a intermediální vztahy.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- situovat předválečnou modernu do dějin české literatury,
- charakterizovat vztahy mezi literaturou a výtvarným uměním v rané avantgardě,
- vysvětlit hlavní rysy předválečné moderny,
- interpretovat významná díla předválečné moderny.
Osnova
 • 1. Kontext I – evropské umění na počátku 20. století
 • 2. Kontext II – česká literatura na počátku 20. století
 • 3. Pojmoslovné vymezení: moderna, avantgarda
 • 4. Novoklasicismus
 • 5. Časopisy
 • 6. Almanach na rok 1914
 • 7. Generační diskuse
 • 8. Nová modernost
 • 9. Hledání kritérií
 • 10. Komentované čtení I – Fr. Langer: Svatý Václav
 • 11. Komentované čtení II – bratři Čapkové: Zářivé hlubiny a jiné prózy
 • 12. Komentované čtení III – S. K. Neumann: Nové zpěvy
 • 13. Shrnutí a opakování
Výukové metody
Přednášky a interpretační semináře
Metody hodnocení
Referát a diskuse
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK54