UCJANGBP37 World War I in Poetry

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Nogolová, PhD.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Absolvování kurzů Anglická literatura 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se primárně zabývá básnickými texty a tématy vztahujícími se k období 1. světové války. Autory, jejichž texty budou podrobeny analýze, jsou mimo jiné Isaac Rosenberg, Siegfried Sassoon či Thomas Hardy. Jednotlivé básně budou diskutovány v kontextu životů jejich autorů, ale také v širších společenských, politických a kulturních kontextech doby. Většina básní bude také uvedena do vztahu s jejich současnými tvůrčími interpretacemi obsaženými v nedávno vydané antologii 1914: Poetry Remembers. Tento přístup studentům texty lépe osvětlí a umožní jim pochopit vývoj poezie napříč celým 20. stoletím a prvními dekádami 21. století.
Výstupy z učení
Znalost britských autorů a básní inspirovaných 1. světovou válkou. Schopnost kritické interpretace těchto básní.
Osnova
  • 1. Introduction 2. The Patriotic Attitude 3. Poems of the Doomed 4. Loss of Faith 5. Poems of the Wounded 6. Emotions in Focus 7. The Note of Anger 8. Inspired by Darkness 9. Lamentations 10. The Country Abandoned 11. Poems of the Haunted 12. World War I: Then and Now 13. Summary
Literatura
  • Duffy, C. A., ed. (2013). 1914: Poetry Remembers. London: Faber & Faber. Eagleton, Terry. (2007). How to Read a Poem. Oxford: Blackwell.
  • Longley, Edna, ed. (2000). The Bloodaxe Book of 20th Century Poetry. Tarset: Bloodaxe. Sanders, A. (1994). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon Press. (dostupné na http://elibrary.bsu.az/books_400/N_253.pdf)
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.