UCJIK340 Kompozice 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/5/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student procvičuje a upevňuje dovednosti ziskané během kurzů Nácviku psání 1 a 2, případně Kompozice 1. Pokročilejší znalosti morfologie a syntaxe mu umožňují tvoření složitější textů a zároveň vytváří potřebu si nové znalosti procvičovat. Sylabus Harmonogram a náměty elaborátů dohodnou student s učitelem na začátku semestrů, podle odborných zájmů a individuálních potřeb studenta. Literatura: De Mauro, T. De Mauro: Il dizionario dei sinonimi e contrari. Milano: Paravia, 2002. De Mauro, T. De Mauro: Dizionario della lingua italiana: Per il terzo millennio. Milano: Paravia, 2000. Folena, G.; Leso, E. Dizionario dei sinonimi e dei contrari della lingua italiana. Milano: Mondadori, 1990. Sabatini, F.; Coletti, V. Il Sabatini Coletti: Dizionario della lingua italiana 2008. Milano: Rizzoli Larousse, 2007. Sabatini, F.; Coletti, V. Dizionario di Italiano: Corriere della Sera [online]. WWW [9.10.2007]: . Zingarelli, N. Lo Zingarelli 2008: Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli. Bologna: Zanichelli, 2007. Požadavky: Povinná účast. Seminární práce. Kurz probíhá v italštině. Student napíše seminární práci o libovolném tématu, pod učitelovým dohledem. Při hodnocení hraje roli dodržování vědeckých zásad a stylistických požadavků odborného textu.
Osnova
  • Harmonogram a náměty elaborátů dohodnou student s učitelem na začátku semestrů, podle odborných zájmů a individuálních potřeb studenta.
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Student napíše seminární práci o libovolném tématu, pod učitelovým dohledem. Při hodnocení hraje roli dodržování vědeckých zásad a stylistických požadavků odborného textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.