UIMOIBP045 Metodiky vývoje software

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Richard Pečonka (přednášející)
Mgr. Jan Schreier (přednášející)
Garance
Ing. Richard Pečonka
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 18:05–19:40 B3a
Předpoklady
Algoritky a programování II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikami návrhu a implementací softwarového projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět významu procesu vývoje SW, identifikovat a popsat jeho účel a jednotlivé fáze;
- porozumět obsahu jednotlivých fází procesu vývoje SW;
- znát základní doporučení (best practises) pro plánování, realizaci a eliminaci rizik jednotlivých fází vývoje SW;
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky: Specifikace pojmů metodologie, metodika (cíl metodik), metoda, rozdělení metodik pro vývoj SW. Primární důvody modelování. Životní cykly vývoje SW. Lehké a těžké metodiky.
 • 2. Vodopádový přístup k tvorbě SW: Princip modelu, životní cyklus, specifikace, plán, fáze vývoje, možnosti použití, nevýhody.
 • 3. Iterační/evoluční přístup k tvorbě SW: Princip modelu, iterace, zpětná vazba, fáze životního cyklu. Srovnání vodopádového a interačního přístupu.
 • 4. Metodika UP: Modelovací proces UP (Unified Process), struktura jazyka UML (Unified Modeling Language), nejpoužívanější diagramy jazyka UML, další prvky UML, vztah UP a UML.
 • 5. Metodika RUP a EUP: RUP (RationalUnifiedProcess) charakteristika, způsob distribuce, notace, základní elementy, posloupnost akcí. EUP srovnání a společné aplikace s RUP.
 • 6. Agilní přístup k tvorbě SW: Výhody agilních metodik (rychlost, webové technologie, interaktivita, inkrementace). Manifest agilního vývoje SW (The Agile Manifesto).
 • 7. Metodiky ADS, DSDM, FDD, XP: ADS (Adaptive Software Development ), DSDM (Dynamic Systems Development Method), FDD (Feature-DrivenDevelopment), charakteristiky, výhody, principy vývoje, srovnání. Extreme Programming (XP), charakteristika a výhody XP.
 • 8. Metodika SCRUM a Crystal: SCRUM, proces, role, artefakty. Crystal family of methodologies, možnost přizpůsobení metodik na míru projektu.
 • 9. SW nástroje: CASE nástroje a jejich rozdělení (PRE, UPPER, MIDDLE, LOWER, POST). IDE nástroje. CASE IDE nástroje, přehled vybraných nástrojů (Case Studio, Oracle Designer).
 • 10. Trendy v oblasti modelování SW: Aktuality, vývoj, výzkum, technické novinky v oboru SW inženýrství.
Literatura
  povinná literatura
 • MYSLÍN, J. SCRUM - Průvodce agilním vývojem softwaru. Computer Press, 2016. info
  doporučená literatura
 • BUREŠ, Miroslav et al. Efektivní testování softwaru: klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5594-6. info
 • SCHUH, Peter. Integrating agile development in the real world. Hingham, Mass.: Charles River Media, 2015. ISBN 978-1-4842-1678-1. info
 • ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4194-6. info
 • HENNEY, Kevlin. 97 klíčových znalostí programátora: [zkušenosti expertů z praxe]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3145-9. info
 • HUNT, Andrew a David THOMAS. Programátor pragmatik: jak se stát lepším programátorem a vytvářet kvalitní software. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1660-9. info
 • LARMAN, Craig. Agile and iterative development: a manager's guide. Boston: Addison-Wesley, 2004. ISBN 978-0-13-111155-4. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Metody hodnocení
Povinná účast ve výuce min. 75 %. Splnění vyučujícím stanovených úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP045