UBKD0032 Literatura a film 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00032 Literatura a film 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Literatura a film je dvousemestrální přednáška ukončená zkouškou. Cílem je komparace prvků literární a filmové estetiky. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti filmového umění, filmovými výrazovými prostředky, osvojí si druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). V přednáškách bude nastíněn historický přehled filmových děl, jež jsou adaptacemi literárních děl. Podrobně se seznámí také se zásadami filmové adaptace literárních děl, druhy přepisu, scénářem, filmovými adaptacemi podle literárních druhů (adaptace prozaických a básnických děl, adaptace divadelních her). Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou.
Osnova
 • Studenti se seznámí se základními pojmy filmového umění a osvojí si jednotlivé druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). Podrobně se seznámí se zásadami filmové adaptace literárních děl a druhy jejich přepisu. Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou.
  1. Vztah literatury a filmu. Proč se filmaři stále obracejí k literatuře?
  2. Co je to film? Členění filmu. Hraný, dokumentární, animovaný a experimentální
  3. Projekce filmu
  4. Filmový obraz
  5. Filmový zvuk
  6. Filmový střih. Filmový prostor a čas
  7. Filmové herectví
  8. Vyprávění v literatuře a ve filmu
  9. Co je filmová adaptace? Aspekty přepisu literárního díla do filmu
  10. Modely filmové adaptace
  11. Projekce filmu Vyšší princip
  12. Komparace filmu Vyšší princip se stejnojmennou povídkou Jana Drdy
Literatura
  povinná literatura
 • MÁLEK, P. K pojmu konkretizace v literatuře a filmu. Iluminace, 1991, roč. 3, číslo 2, s. 3-14. info
 • HUTCHEON, L. Teória adaptácie. Brno, JAMU, 2012. info
 • BORDWELL, D. - THOMPSON, K. Umění filmu. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. info
 • AUJEZDSKÝ, P. Od knížky k televiznímu filmu. Brno: JAMU, 2009. info
 • CHATMAN, S. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host, 2008. info
 • HELMANOVÁ, A. Tvořivá zrada. Filmové adaptace literárních děl. In: Tvořivé zrady: Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře, s. 125-144. Praha: NFA, 2005. info
 • NOVÁK, R. Adaptace literárního díla a jeho didaktické využití. Ostrava, 2003. info
 • MRAVCOVÁ, M. Od Oidipa k Francouzově milence. Praha, NFA, 2001. info
 • MRAVCOVÁ, M. Literatura ve filmu. Praha: Melantrich, 1990. info
 • Filmový sborník historický. Film a literatura. Praha, Československý filmový ústav, 1988. info
 • BERNARD, J. Jazyk kinematografie, komunikace. Praha: Národní filmový archiv, 1985. info
 • PLAZEWSKI, J. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1968. info
 • BAZIN, A. Obhajoba filmových adaptací. In Film je umění. Praha, 1963. info
  doporučená literatura
 • LUKEŠ, J. Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart, 2013. info
 • PŘÁDNÁ, S. - ŠKAPOVÁ, Z. - CIESLAR, J. Démanty všednosti. Praha: Pražská scéna, 2002. info
 • ŽALMAN, J. Umlčený film. Praha, KMa, 1993. info
 • BARTOŠEK, L. Náš film. Praha, 1985. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Projekce (statická, dynamická)
Přednáška s ukázkami
Informace učitele
1. Účast na přednáškách, aktivní zapojení do výuky v rámci dílčích úkolů a diskuzí.
2. Studium doporučené literatury.
3. Udělení zápočtu: vypracování seminární práce (analýza zvoleného filmu) dle zadání pedagoga.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKD0032