UCJNCOBP22 Fonetická cvičení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP22/A: Út 8:55–9:40 M10, J. Nálepová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je zlepšení výslovnosti studentů s důrazem na upevnění výslovnostních návyků tak, aby se studenti co nejvíce přiblížili německé standardní výslovnosti a odstranili výslovnostní návyky. Použitá cvičení jsou zaměřena na základní rozdíly české a německé výslovnosti na rovině hlásek, jejich spojování, slovního přízvuku a v oblasti přejatých slov. Intonace a melodie se bude nacvičovat na základě souvislých textů.
Výstupy z učení
aktivní účast ve výuce, ústní ověření znalostí, test
Osnova
  • 1. Transkripce německých hlásek, tvorba hlásek 2. Aspirace 3. Explosivy v němčině a češtině 4. Hláska r, l 5. Ich-Laut, Ach-Laut, -ng 6. Frikativy 7. Vokály e, i, ä 8. Vokály o, u 9. Vokály ö, ü 10. Diftongy 11. Slovní a větný přízvuk 12. Intonace, melodie 13. Závěrečné shrnutí, evaluace
Výukové metody
cvičení, samostudium
Metody hodnocení
závěrečný test a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/UCJNCOBP22