UCJOPBP005 Kulturní management

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Marek Bumbálek (cvičící)
Mgr. Petr Rotrekl (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Rotrekl
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář Kulturní management poskytne studentům základní vhled do problémů kulturní praxe ve všech uměleckých odvětvích. Studenti získají přehled o komplexu dovedností a vědomostí potřebných pro roli manažera kultury s výrazným využitím zkušeností z konkrétních pořadatelských aktivit vyučujícího ve všech oblastech umění. Cílem semináře je využít získané poznatky při práci na vlastním fiktivním uměleckém projektu, který na závěr semináře představí a obhájí jeho možnou realizaci.
Výstupy z učení
naplánování fiktivního projektu
Osnova
  • 1. Co je to kultura? Definice kultury. Užší a širší chápání pojmu kultura. Aktivní a pasivní kulturní činnosti. Amatérské a profesionální umění. 2. Kulturní politika, hlavní cíle a nástroje kulturní politiky. Kulturní politika na úrovni: obec, město, stát. Kulturní instituce. 3. Kulturní politika Evropské unie. Kulturní politika ve světě. UNESCO a světové kulturní dědictví. Velké osobnosti kulturní politiky. 4. Kulturní život města. Kulturní koncepce. Sociologický průzkum kulturních potřeb. Komerční a nekomerční umění a veřejná prospěšnost. Kulturní průmysl. 5. Management kultury. Michael Kaiser – guru kulturního managementu a strategie plánování. 6. Dramaturgie, role dramaturga a kreativního producenta v umění. 7. Animace kultury a participativní metody v umění. 8. Fundraising v kultuře. Financování kultury. Rozpočty kulturních festivalů a kulturních akcí. SWOT analýza. 9. Propagace kultury. Marketing v kultuře. Marketingový mix. 10. Komunikace v týmu. Práce s médii a veřejností. 11. Ochrana duševního vlastnictví a základy smluvního práva. 12. Kulturní a umělecké projekty – přípravné práce a praktická činnost studentů. 13. Kulturní a umělecké projekty – přípravné práce a praktická činnost studentů
Výukové metody
seminář, projekt
Metody hodnocení
povinná účast na seminářích (min. 70 %), zápočtový test a vypracování seminární práce – fiktivní umělecký projekt
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.