UCJNCOBP11 Německá morfologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–8:50 M7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP11/A: Po 8:55–10:30 M7, G. Rykalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška podává přehled o gramatických kategoriích ohebných slovních druhů, výklad o neohebných druzích a soustřeďuje se zejména na frekventované jazykové fenomény uvnitř těchto kategorií. Seminář se zaměřuje na praktické využití vědomostí získaných na přednášce a především jejich procvičení. Zaměřuje se na procvičení interferenčních jevů a na práci s nejčastějšími chybami nerodilých mluvčích. Cílem je důsledné procvičení gramatiky na základě pochopení zákonitostí uvnitř jazykového systému.
Výstupy z učení
Student bude prokazovat znalost zákonitostí uvnitř německého jazykového systému a bude je umět využít v praktickém využití jazyka.
Osnova
 • 1. Morfologická terminologie, slovní druhy 2. Klasifikace sloves 3. Slovesné kategorie 4. Kategorie času 5. Nominální kategorie 6. Deklinace substantiv 7. Tvoření množného čísla, Singulariatanta a Pluraliatanta 8. Adjektiva a číslovky 9. Člen a pravidla jeho užití 10. Zájmena 11. Předložky 12. Ostatní neohebné slovní druhy 13. Modalita – subjektivní a objektivní modalita
Literatura
  povinná literatura
 • Eisenberg, P.: Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Stuttgart: Metzler, 2006.
 • Adamzik, K.: Sprache: Wege zum Verstehen. Tübingen: Francke, 2001.
  doporučená literatura
 • Engel, U: Deutsche Grammatik. München: Iudicium, 2009.
 • Helbig, G. / Buscha, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig / Berlin / München: Langenscheidt, 1991.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP11