UBKKDBP004 Zpravodajsko-publicistický seminář I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP004/A: Po 15:35–17:10 H1, J. Záhora
Předpoklady
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je aplikace teoretických znalostí ve zpravodajsko-publicistické praxi. Studenti se seznámí s organizací práce v médiích, jejich vnitřní strukturou, druhy novinářských profesí a s technikou novinářské práce. S každodenním redigováním novin a časopisů a různými typy redaktorských prací, s přípravou denního zpravodajství, počínaje volbou témat, přes přípravu, po realizaci novinové zprávy, rozhlasového a televizního příspěvku.
Osnova
 • 1. úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. mediální systém v ČR
 • 3. poslání a postavení médií veřejné služby v ČR
 • 4. východiska veřejnoprávního zpravodajství
 • 5. lidské zdroje ve zpravodajství, fungování redakce
 • 6. příprava zpravodajského příspěvku
 • 7. zdroje informací
 • 8. rozhovor
 • 9. kompozice psané zprávy
 • 10. jazykové prostředky psané zprávy
 • 11. kompozice televizní zprávy
 • 12. jazykové prostředky televizního zpravodajství
 • 13. obraz a postprodukce televizní zprávy
Literatura
  povinná literatura
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004. info
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012. info
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005. info
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991. info
  doporučená literatura
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56. info
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha, 2006. info
 • ČECHOVÁ, M. aj. Současná česká stylistika. Praha, 2003. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992. info
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991. info
Výukové metody
seminární výuka průběžná praktická cvičení
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Písemné a následně ústní prověření znalostí (zpravodajské a publicistické metody, postupy a nástroje).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP004