UHVHMBP036 Dějiny starověku II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–8:50 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP036/A: Út 8:55–9:40 M8, K. Vymětalová
Předpoklady
Základní znalosti dějin a kulturního vývoje starověkého Řecka a Říma.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Dějiny starověku má poskytnout studentům základní vědomosti z politických dějin Řecka a Říma, tedy období antiky. Jednotlivé přednášky a jejich témata mají sloužit jako vodítko k hlubšímu samostatnému studiu literatury. Důraz je kladen mj. na uvědomění si vzájemného prolínání a ovlivňování světa řeckých poleis a římské říše, na vnímání toho, co je spojovalo i rozdělovalo. Pozornost je věnovánai těm jevům v antické společnosti, které ovlivnily další vývoj lidstva.
Výstupy z učení
Na základě studia odborné literatury a přednášek je student schopen se orientovat v dějinách starověkého Řecka a Říma, stanovit příčiny i důsledky jejich vývoje, chápe kulturní odkaz řecko-římské civilizace.
Osnova
 • 1.Mínojská a mykénská kultura. Temné období.
  2.Charakteristika polis. Velká řecká kolonizace.
  3.Sparta - specifika vývoje spartského státu, sociální struktura společnosti.
  4.Cesta Athén k demokracii. Specifika vývoje athénské polis.
  5.Řecko-perské války. Periklovy Athény - vrcholné období demokracie, rozkvět kultury a umění.
  6.Peloponéská válka - příčiny konfliktu. Boj o hegemonii v Řecku (Sparta, Théby, Athény). Vzestup Makedonie, tažení Alexandra Velikého, vznik helénistického Východu.
  7.Tajemní Etruskové - tvůrci první civilizace v Itálii. Počátky Řma - doba královská.
  8.Raná římská republika. Charakteristika republikánského zřízení (senát, úřady, lidová shromáždění).
  9.Expanze Říma do Středomoří. Tři punské války, důsledky válek na vnitřní politickou scénu v Římě. Vznik provincií - organizace území římské říše.
  10.Období krize římské republiky, občanské války (Sulla a Marius, Caesar a Pompeius, Octavianus a Marcus Antonius).
  11.Principát - cesta Octaviana k moci. Srovnání principátu, jeho základních znaků s republikou i dominátem. Vztahy s Germány. Příčiny krize 3. st. n.l. Počátky křesťanství.
  12.Dominát - příčiny krize římského impéria. Vláda císaře Domitiana a jeho reformy.Stěhování národů. Rozpad a zánik impéria, důsledky.

Literatura
  povinná literatura
 • Bleicken, Jochen. Athénská demokracie. Praha 2002. info
 • Keller, Werner. Etruskové. Praha 1974. info
 • Oliva, Pavel. Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka. Praha 2000. info
 • Zamarovský, Vojtěch. Řecký zázrak. Praha 1972. info
 • Oliva, Pavel. Zrození evropské civilizace. Praha 2003. info
 • Paul Cartledge. Sparta. Praha, 2012. ISBN 978-80-200-2079-6. info
  doporučená literatura
 • Cartledge, Paul. Alexandr Veliký. Praha 2007. info
 • Bondy, Egon. Antická filosofie. 3. Praha 1994. info
 • Dostálová, Růžena - Hošek, Ladislav. Antická mystéria. Praha 1997. info
 • de Coulanges, Fustel. Antická obec. Praha 1998. info
 • Bouzek, Jan - Hošek, Ladislav. Antické Černomoří. Praha 1978. info
 • Nováková, Julie. Antika v dokumentech. I. Řecko. Praha 1959. info
 • Nováková, Julie. Antika v dokumentech. II. Řím. Praha 1961. info
 • Lisový, Igor. Antiquitas. Výbor textů z dějin a kultury antického starověku. České Budějovice 2007. info
 • Eck, Werner. Augustus a jeho doba. Praha 2004. info
 • Burian, Jan. C. I. Caesar. Praha 1963. info
 • Canfora, Luciano. C. J. Caesar. Praha 2007. info
 • Machovec, Dušan. Dějiny antické filosofie. Praha 1993. info
 • Grant, M. Dějiny antického Říma. Praha 1999. info
 • Zamarovský, Vojtěch. Dějiny psané Římem. Praha 1967. info
 • Canfora, Luciano. Dějiny řecké literatury. Praha 2001. info
 • Conti, G. B. Dějiny římské literatury. Praha 2003. info
 • Oliva, Pavel. Demosthenés. Praha 2008. info
 • Fischer, Thomas. Die rőmischen Provinzen. Stuttgart 2001. info
 • Grant, M. Dvanáct Cézarů. Praha 1998. info
 • Encyklopedie antiky. Praha 1974. info
 • Neškudla, Bořek. Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Praha 2004. info
 • Marek, V.-Oliva, P.-Charvát, P. Encyklopedie dějin starověku. Praha 2008. info
 • Bouzek, Jan. Etruskové - jiní než všechny ostatní národy. Praha 2003. info
 • Barker, Graene - Rasmusen, Tom. Etruskové. Praha 2005. info
 • Canfora, Luciano. Gaius Iulius Caesar. Praha 2007. info
 • Burian, Jan. Hannibal. Praha 1967. info
 • Skřejpek, Michal. Ius et religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě. Praha 1999. info
 • Grant, Michael. Klasické Řecko. Praha 1999. info
 • Clauss, Manfred. Konstantin Veliký. Praha 2005. info
 • Markschies, Christoph. Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství. Praha 2005. info
 • Turran, Robert. Mithra a mithraismus. Praha 2004. info
 • Rűpke, Jőrg. Náboženství Římanů. Praha 2007. info
 • Zangger, Eberhard. Nový boj o Tróju. Praha 1995. info
 • Vidman, Ladislav. Od Olympu k Panteonu. Praha 1986. info
 • Vidman, Ladislav. Od Olympu k Pantheonu. Praha 1997. info
 • Grant, M. Pád římské říše. Praha 1997. info
 • Bouzek, Jan - Ondřejová, Iva. Periklovo Řecko. Praha 1989. info
 • Maggi, S.-Trosová, C. Poklady starověkého Řecka. Praha 2005. info
 • Češka, Josef. Poslední století starověku. Brno 1987. info
 • Pokorný, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Praha 1993. info
 • Stehlíková, Eva. Řecké divadlo. Praha 1988. info
 • Graves, Robert. Řecké mýty. I., II. Praha 1982. info
 • Burnová, Lucilla. Řecké mýty. Praha 2006. info
 • Oliva, Pavel. Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha 1995. info
 • Buttinová, Anne-Marie. Řecko. Praha 2002. info
 • Vernant, Jean-Pierre. Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005. info
 • Penrose, Jane. Řím a jeho nepřátelé. Praha 2008. info
 • Goodman, Martin. Řím a Jeruzalém. Praha 2007. info
 • Burian, Jan. Řím. Světla a stíny antického velkoměsta. Praha 1970. info
 • Lisový, Igor. Řím věčný a okouzlující. Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. I., II. Ostrava 2006. info
 • Robert, Jean-Noel. Řím. 753 př.n.l. až 476 n.l. Praha 2001. info
 • Kepartová, Jana. Římané a Evropa. Praha 2005. info
 • Wolters, Reinhard. Římané v Germánii. Praha 2002. info
 • Stehlíková, Eva. Římské divadlo. Praha 1993. info
 • Burian, Jan. Římské impérium. Praha 1994. info
 • Gardnerová, Jane. Římské mýty. Praha 2006. info
 • Bouzek, Jan. Římské provincie a Limes Romanus ve střední Evropě. Praha 1990. info
 • Češka, Josef. Římský dominát. Brno 1986. info
 • Češka, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století. Brno 1983. info
 • Grant, M. Římští císařové. Praha 2002. info
 • Slovník antické kultury. Praha 1974. info
 • Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha 1993. info
 • Oliva, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Praha 1971. info
 • Pressová, Ludwika. Stará Kréta. Praha 1978. info
 • Geiss, Heinz. Starověký Knóssos. Praha 1985. info
 • Bednaříková, Jarmila. Stěhování národů. Praha 2003. info
 • Oliva, Pavel. Svět helénismu. Praha 2001. info
 • Swiderková, Anna. Tváře helénistického světa. Praha 1983. info
 • Dahlheim, Werner. U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma. Praha 2006. info
 • Gibbon, Edward. Úpadek a pád římské říše. Praha 2005. info
 • Lisový, Igor. Ve stínu Olympu. České Budějovice 1999. info
 • Lisový, Igor. Věčné město bohyně Athény. Praha 2005. info
 • Burian, Jan. Zánik antiky. Praha 1972. info
 • Hošek, Rostislav. Země bohů a lidí. Praha 1972. info
 • Grant, Michael. Zrození Řecka. Praha 2002. info
 • Flaceliere, R. Život v době Periklově, Praha 1981. info
 • Jan Bouzek. Vznik Evropy. Praha, 2013. info
 • Mary Boatwright. Dějiny římské říše od nejranějších časů po Konstantina Velikého. Praha, 2012. info
 • Lesley a Roy Adkins. Starověké Řecko. Praha, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. info
  neurčeno
 • Komoróczy, B. - Vlach, Marek. Příběhy civilizace a barbarství. Brno 2019.
 • Richer, Nicolas. Atlas klasického Řecka. Praha 2020
 • Badel, Christoph. Atlas římské říše. Praha 2020.
Výukové metody
Přednášky, četba doporučené literatury
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
- úspěšné absolvování závěrečného testu a následné ústní zkoušky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVHMBP036