logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav historických věd
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192470 UHV FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci