UCJIOPBP15 Italština pro hospodářskou sféru 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií fungování firmy a poskytnout jim základní orientaci týkající se typů obchodních společností, řízení společnosti a způsobu založení společnosti. Studenti se rovněž rámcově seznámí s problematikou pracovněprávních vztahů, práce a zaměstnanosti a také s problematikou způsobů komunikace v rámci firmy i s firemními partnery. Získají poznatky o fungování nabídky a poptávky a o smluvních vztazích. Důraz je kladen zejména na zvládnutí terminologie probíraných témat tak, aby byl student schopen vést diskuzi na dané téma. Na základě rozboru autentických materiálů se student seznámí také s morfologickou, syntaktickou a lexikální charakteristikou odborného textu.
Výstupy z učení
Student ovládá základní italskou terminologii vážící se k probíraným tématům tak, že je schopen vést diskuzi na dané téma.
Osnova
  • 1. Lavoro e occupazione 2. In cerca di lavoro: offerte di impiego, colloquio selettivo 3. Contratto di lavoro, retribuzione 4. Struttura organizzativa dell’azienda 5. Creare un’azienda (scegliere la forma societaria) 6. Visita a una ditta (accogliere un ospite, discussione in ufficio) 7. Riunioni di lavoro. Comunicazione orale e scritta 8. Viaggi di lavoro 9. A una fiera 10. Confrontare l’offerta 11. Struttura di un contratto: contratto di compravendita 12. Gli stakeholder 13. Revisione
Literatura
    povinná literatura
  • Pelizza, G. Mezzadri, M. L‘italiano in azienda. Perugia: Guerra, 2002.
  • Cherubini, N. L’italiano per gli affari. Roma: Bonacci, 1992.
  • Cherubini, N. Convergenze: iperlibro di italiano per affari, Roma: Bonacci, 2012.
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
povinná účast min. 70%, vypracování týdenních domácích úkolů
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.