UBKCJLBP37 Současná česká literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP37/A: St 11:25–13:00 M7, J. Chrobák
Předpoklady
Není třeba splnit žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako přehledový, takže kromě faktických informací o hlavních vývojových pohybech uvnitř české literatury posledních třiceti let se studenti seznámí i s konkrétními díly vybraných autorů.
Výstupy z učení
Student bude schopen pojmenovat základní tendence ve vývoji současné literatury; popsat stav a význam současné literatury ve společnosti; charakterizovat vybraná díla; uvažovat o možnostech uplatnění současné literatury.
Osnova
 • Příklad rozložení lekcí: 1. Co je to vlastně současná literatura? (Datování, koncepty, vliv vnějších okolností.) 2. Proměna funkcí literatury, ceny, časopisy a literární kritika. 3. Literární život: Ceny, ocenění a funkce knižního trhu. 4. Literatura v souvislostech. 5. Generační rozvrstvenost současné české poezie I: Generace nejstarší a generace let 60. 6. Generační rozvrstvenost současné české poezie II: Solitéři, underground, generace přelomu. 7. Generační rozvrstvenost současné české poezie III: Generace 90. let 20. stol. 8. Generační rozvrstvenost současné české poezie IV: Nejmladší generace básnické. 9. Generační rozvrstvenost současné české prózy I: Starší díla v novém kontextu, romány o konci tzv. normalizace. 10. Generační rozvrstvenost současné české prózy II: Ve jménu autenticity, autobiografie jako východisko. 11. Generační rozvrstvenost současné české prózy III: Underground jako téma, literatury v kontaktu se čtivem. 12. Generační rozvrstvenost současné české prózy IV: Nová jména, nové naděje. 13. Shrnutí a diskuse nad rozdíly mezi současnou poezií a prózou.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERVENKA, M., HOLÝ, J., HRBATA, Z. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. stol. Praha: Torst, 2005.
 • FIALOVÁ, A., HRUŠKA, P., JUNGMANNOVÁ, L. V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
  doporučená literatura
 • KŘIVÁNEK, V. Kolik příležitostí má poezie. Kapitoly z české poválečné poezie 1945–2000. Brno: Host, 2007.
 • MACHALA, L. Literární bludiště. Bilance české polistopadové prózy. Praha: Brána, 2001.
 • ECO, U. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004.
 • BĚLOHRADSKÝ, V. Společnost nevolnosti: Eseje z pozdější doby. Praha: SLON, 2014.
 • CHROBÁK, J. „Jsme tady. Česká poezie 2015–2016.“ In CHROBÁK, J.; SLÍVA, V. (ed.) Nejlepší české básně 2016. Brno: Host, 2016, s. 75–102.
 • ZIZLER, J., HRUŠKA, P., MACHALA, L., VODIČKA, L. V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
Výukové metody
Přednášky; práce v semináři; samostudium; četba.
Metody hodnocení
Hodnocená práce v seminářích, esej, prezentace vybraného a zvoleného tématu.
Informace učitele
V případě jakýchkoli dotazů lze domluvit konzultaci na adrese jakub.chrobak@fpf.slu.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP37