UBKCJLBK13 Česká literatura 19. století

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8p+4s/sem. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Není potřeba splnit žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako přehledový, takže kromě faktických informací o hlavních vývojových pohybech uvnitř české literatury 19. stol. se studenti seznámí i s konkrétními díly vybraných autorů.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení schopen orientovat se v literatuře 19. stol.; charakterizovat základní díla; interpretovat vývojové tendence.
Osnova
  • 1. Periodizace literárních dějin národního obrození: milníky a problematické body. Kdo co určuje periodizaci literatury? 2. První etapa národního obrození, novinářská činnost, vliv Dobrovského prozódie. 3. Druhá etapa národního obrození. Dobrovského a Jungmannův význam. 4. Spory o Rukopisy: nad texty RKZ. Analýzy versologická, tematická, jazyková. 5. Třetí etapa národního obrození I: K. H. Mácha: Máj. Tematická a versologická analýza. Interpretace dobového přijetí. 6. Třetí etapa národního obrození II: K. J. Erben: Kytice: jiná podoba českého romantismu. Erben čili Majestát zákona. Tradice a romantismus. 7. Třetí etapa národního obrození III: J. K. Tyl – romantismus a národní společenství. Tyl a divadlo. 8. Literatura ve čtvrtém období národního obrození: Babička Boženy Němcové ad. 9. Literatura v 50. letech 19. stol. a Nerudova poezie. 10. Literatura 50. let 19. stol. a její pozice mezi generací ruchovsko-lumírovskou. 11. Ruchovské a lumírovské křídlo české literatury, S. Čech: Lešetínský kovář a Broučkiády. J. V. Sládek – básník. 12. Lumírovské křídlo české poezie a J. Vrchlický (vlastní tvorba i překlady). 13. Realistická a naturalistická literatura. Velké romány konce 19. a počátku století 20. (T. Nováková, A. Jirásek, J. Š. Baar, J. Holeček atd.)
Výukové metody
Přednášky, diskuse v semináři, domácí studium, četba.
Metody hodnocení
Esej, hodnocená práce v semináři, ústní zkouška.
Informace učitele
Konzultace jsou možné kdykoli pod dohodě na adrese jakub.chrobak@fpf.slu.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK13