UCJANGBP23 Překladová cvičení 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP23/A: St 12:15–13:50 M8, L. Práger
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti budou zabývat jazykem reklamy, komiksů a fikce. Cílem je naučit se vnímat překlad jako reprezentaci textu v jednom jazyce pomocí reprezentace textu v jiném jazyce. V semináři budou studenti překládat texty z angličtiny do češtiny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- identifikovat a shrnout hlavní rysy úspěšných překladů;
- identifikovat a popsat vhodné strategie pro úspěšné překlady
- popíše faktory, které ovlivňují úspěch překladu;
- aplikuje teoretické znalosti na přípravu a prezentaci vlastních překladů
Osnova
 • 1. Úvod do překladu 2. Hlavní aspekty překladu 3. Překlad reklamních sloganů 1 4. Překlad reklamních sloganů 2 5. Překlad karikatur - Jim Davis, Garfield 6. Překlad dramatu 1 7. Překlad dramatu 2 8. Překlady cestopisů 9. Překlad fantasy 10. Překlad humoru 11. Překlad biografie a deníku 12. Překládání sci-fi 13. Prezentace překladů
Literatura
  povinná literatura
 • Baker, M. In Other Words. London: Routledge, 1992. info
  doporučená literatura
 • Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc, 2003. info
 • Mounin, G. Teoretické problémy překladu. Praha, 1999. info
 • Čechová et al. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996. info
 • Bell, R.T. Translation and Translating. London: Longman, 1991. info
 • Newmark, P. A Textbook of Translation. London and New York: Prentice Hall, 1988. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, zpracování zadaných překladů
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP23