UBKKDBP043 Public Relations

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–10:30 310
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP043/A: Út 10:35–11:20 310, P. Bergmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět umožní studentům získat hlubší teoretické i praktické znalosti z oblasti PR. Vybaví je poznatky o plánování, přípravě a realizaci PR aktivit, problematice interní komunikace, media relations, využití internetu pro komunikaci s různými cílovými skupinami, ale i s důležitou oblastí krizové komunikace a dalšími tématy.
Výstupy z učení
Studenti uplatní naučené znalosti a dovednosti ve všech oblastech souvisejících s efektivním využitím technik a prostředků Public Relations.
Osnova
 • 1. Public Relations jako nástroj marketingové komunikace.
 • 2. Reklama versus Public Relations.
 • 3. Media Relations.
 • 4. Interní komunikace.
 • 5. Krizová komunikace.
 • 6. Reputace.
 • 7. Sponzoring.
 • 8. Lobbing.
 • 9. Způsoby měření účinnosti Public Relations.
 • 10. Etika v PR.
 • 11. Využití nových médií v Public Relations.
 • 12. Tvorba strategie 1.
 • 13. Tvorba strategie 2.
Literatura
  povinná literatura
 • BAJČAN, R. Techniky public relations aneb jak pracovat s médii. Praha, 2010.
 • FTOREK, J. Public Relations jako ovlivňování mínění. Praha, 2006. info
 • Svoboda, V. Public relations moderně a účinně. Praha, 2006. info
 • CAYWOOD, C. L. Public Relations. Řízená komunikace podniku s veřejností. Brno, 2003. info
  doporučená literatura
 • PHILLIPS, D. Online public relations. Praha, 2003.
 • TRAMPOTA, T. Zpravodajství. Praha, 2006.
 • SCOTT, D. M. Nová pravidla marketingu a PR. Brno: Computer Press, 2008. info
 • VĚRČÁK, V. a kol. Media Relations není manipulace. Praha, 2004. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, skupinové projekty, prezentace odborníků, čtení.
Metody hodnocení
1. Účast na přednáškách a semináři (max. dvě absence).
2. Aktivní účast při diskusích založená na znalosti doporučené literatury.
3. Včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů.
4. Závěrečnou seminární práci (včetně případných dalších úkolů) je nutné vypracovat podle zadání pedagoga a odevzdat v předem dohodnutém termínu. Nevyhovující práce budou studentům vráceny k přepracování.
5. Kredity jsou uděleny s přihlédnutím k aktivní účasti v diskusích na semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP043