UCJITBP315 Italská morfologie 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky navazuje na předmět Italská morfologie 1. Pozornost je soustředěna na dosud neprobrané slovní druhy se zvláštním zřetelem na morfologické aspekty italského slovesa. Tématy dalších přednášek jsou pak neohebné slovní druhy. Přednáška má vyústit v pochopení funkce jednotlivých gramatických kategorií na rovině morfosyntaxe. Cílem seminářů je formou cvičení a analýzou souvislých autentických textů upevnit poznatky získané na přednáškách a dále prohloubit vlastní znalost jazyka.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Verbi predicativi, copulativi; Verbi transitivi e intransitivi; 2. Verbi ausiliari; Verbi modali; Verbi fraseologici; 3. Verbi riflessivi; Verbi intransitivi pronominali; Verbi impersonali; 4. Categorie grammaticali del verbo: Modo, tempo, persona, numero del verbo; Aspetto; 5. Coniugazione del verbo; Verbi difettivi; Verbi irregolari; 6. Uso dei modi e dei tempi; 7. Diatesi: Forma attiva e passiva; Forma riflessiva; 8. Avverbio: forma dell’avverbio; 9. Avverbio: tipi di avverbio; Gradi e alterazioni dell’avverbio; 10. Preposizioni I 11. Preposizioni II 12. Congiunzioni coordinative; 13. Congiunzioni subordinative;
Vyučovací jazyk
Italština

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP315