UHVHMBP035 Ekomuzeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 8:05–9:40 M6
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit ekomuzeologii jako integrující disciplínu popisující úlohu ekomuzea v ochraně a zachování přírodního a kulturního dědictví se zapojením místní komunity do tohoto procesu. Seminář zprostředkuje na příkladu konkrétních problémů návrhu a hodnocení ekomuzea základní znalosti a dovednosti potřebné k chápání problematiky ekomuzeologie.
Výstupy z učení
Student bude schopen charakterizovat a nalyzovat: 1. Vznik a rozvoj myšlenky ekomuzea, definice a charakteristiky ekomuzea. 2. Úloha ekomuzea v trvale udržitelném rozvoji kulturního a přírodního dědictví. 3. Úloha místní komunity v ochraně, interpretaci a řízení dědictví pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. 4. Ochrana přírody, kulturních a průmyslových tradic v dané oblasti. 5. Funkce ekomuzea pro zachování přírody a kulturních tradic. 6. Environmentální a komunitní model ekomuzea. 7. Ekomuzeum jako nástroj zachování tradičních ekologických znalostí a činností. 8. Ekomuzeum, ekoturistika a cestovní ruch. 9. Cestovní ruch jako zdroj finančních prostředků a potenciální faktor poškození kulturního a přírodního dědictví. 10. Strategie využívání a ochrany ekosystémových služeb a úloha ekomuzea v tomto procesu. 11. Úloha ekomuzea v programu Člověk a biosféra a v Evropské úmluvě o ochraně krajiny. 12. Ekomuzea ve světě. 13. Ekomuzea v České republice.
Osnova
  • 1. Vznik a rozvoj myšlenky ekomuzea, definice a charakteristiky ekomuzea. 2. Úloha ekomuzea v trvale udržitelném rozvoji kulturního a přírodního dědictví. 3. Úloha místní komunity v ochraně, interpretaci a řízení dědictví pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. 4. Ochrana přírody, kulturních a průmyslových tradic v dané oblasti. 5. Funkce ekomuzea pro zachování přírody a kulturních tradic. 6. Environmentální a komunitní model ekomuzea. 7. Ekomuzeum jako nástroj zachování tradičních ekologických znalostí a činností. 8. Ekomuzeum, ekoturistika a cestovní ruch. 9. Cestovní ruch jako zdroj finančních prostředků a potenciální faktor poškození kulturního a přírodního dědictví. 10. Strategie využívání a ochrany ekosystémových služeb a úloha ekomuzea v tomto procesu. 11. Úloha ekomuzea v programu Člověk a biosféra a v Evropské úmluvě o ochraně krajiny. 12. Ekomuzea ve světě. 13. Ekomuzea v České republice.
Literatura
    povinná literatura
  • Zapletal, M.: Ekomuzeologie. Opava 2018. Davis, P.: Ecomuseums: a Sense of Place, (2. Ed.). London: Continuum 2011.
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Semestrální práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHMBP035