UBKINSNK29 Tvorba projektů 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
6 hod/sem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula (cvičící)
Garance
Mgr. Kamil Matula
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvede studenty do problematiky vedení projektů, vysvětlí jim základní pojmy a naváže praktickou spolupráci v týmu. Výstupem předmětu bude projektová zpráva, shrnující činnost v týmu a výsledky projektu. Předmět naučí studenty definovat cíle projektu, formulovat strategii a naučí je plánovat akce v rámci projektového řízení. Naučí je navazovat tyto činnosti na týmové aktivity. Výstupem předmětu bude projektová zpráva, shrnující činnost týmu a výsledky projektu. Výběr uchazečů probíhá na základě motivačního dopisu, předpokladem je aktivní účast na projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
sepisovat projektové žádosti a monitorovací zprávy;
poznat své kompetence pro týmovou práci;
pracovat v týmu.
Osnova
 • Teambuilding, teamwork;
 • Administrativa projektu;
 • Principy přípravy projektu, realizace a evaluace;
 • Cíle projektu, projektová strategie, plánování;
 • Vlastní realizace i evaluace konkrétního projektu v praxi.
Literatura
  doporučená literatura
 • BILLINGHAM, Vicky. Project management: how to plan and deliver a successful project. 2nd edition. Wales: Studymates, 2017. 288 s. ISBN 978-1-84285-323-8. info
 • DOLEŽAL, Jan a Jiří KRÁTKÝ. Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty. První vydání. Praha: Grada, 2017. 171 s. ISBN 978-80-247-5693-6. info
 • NOTE, Margot. Project management for information professionals. Amsterdam: Chandos Publishing, 2016. 236 s. ISBN 978-0-08-100133-2. info
 • DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 418 s. ISBN 978-80-247-5620-2. info
 • Doležal, Jan; Máchal,Pavel; Lacko, Bronislav. Projektový management podle IPMA. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. info
 • Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-1506-0. info
Výukové metody
Interaktivní semináře s diskusí. Skupinové projekty. Realizace projektů.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích. Nastudování povinné literatury. Zpracování skupinové semestrální práce a její obhajoba.
Informace učitele
https://elearning.slu.cz/course/view.php?id=681

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKINSNK29