UCJIOPBP36 Současná italská próza 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň tohoto předmětu tvoří charakteristika vývojových linií moderního italské prózy. Cílem první fáze je pojmenovat činitele, které přispěly k radikálním změnám v pojetí románu i literatury obecně na počátku 20. století. Následně jsou definovány různé cesty vývoje a základní témata, které moderní italský román jako žánr zpracovává. Studenti předem dostanou texty, které prostudují a analyzují. Tato analýza bude základem k pokusu o zobecnění odhalených prvků. Kurz je doplněním předmětu Přehled italské literatury 2.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 20. století, umí zařadit nejvýznamnější italské prozaiky a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
  • 1. Il romanzo agli inizi del ‘900 2.-3. Il romanzo del disagio e della “non vita”. La crisi dell’identità e l’inettitudine dei personaggi Opera: La coscienza di Zeno di Italo Svevo 4.-5. Il disagio e l’inettitudine rapportata al periodo del fascismo Opera: Agostino di Alberto Moravia 6. Il romanzo memorialistico e giornalistico: Il secondo neorealismo Lettura: “La smania di raccontare” di Italo Calvino 7. Il romanzo memorialistico e giornalistico: Il secondo neorealismo Opera: Uomini e no di Elio Vittorini 8.-9. Il romanzo poliziesco Opera: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda 10. L’indagine del mistero (il realismo magico e la surrealtà) Opere: La fine del mondo e Incontro notturno di Dino Buzzati 11.-13. Relazioni degli studenti
Literatura
    povinná literatura
  • Baldi, G. et al. Dal testo alla storia, dalla storia al testo. Autori e opere. Svevo e Pirandello. Milano: Paravia Mondadori, 2002
  • Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Vol. VII-VIII. Milano: Mondadori, 2001.
  • Marchese, A. L’officina del racconto. Milano: Mondadori, 1986.
  • Baldi, G. et al. Dal testo alla storia. Dalla storia al testo. Generi. La narrativa del novecento. Milano: Paravia Mondadori, 2002.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (70%), domácí příprava zadaných textů, referát.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP36