UIMOIBP022 Bezpečnost a analýza dat

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Vladimír Lazecký (cvičící)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP022/A: každé sudé úterý 11:25–13:00 B3a; a Čt 12. 10. 13:55–17:10 B3a, Čt 26. 10. 13:55–17:10 B3a, Čt 9. 11. 13:55–17:10 B3a, V. Lazecký, Š. Vavrečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na metody bezpečného získávání a analýzy dat. Studenti se naučí postupy používané při záchraně dat nedostupných běžnými způsoby a také metody využívané ve forenzní analýze při nedestruktivním získávání dat k použití v důkazním řízení.
Studenti se seznámí s nástroji pro získání dat z paměťových médií, jejich následnou analýzu a získání dalších relevantních informací z operačního systému a vybraných aplikací. Budou probírány nástroje pro Windows i Linux a live distribuce Linuxu použitelné pro tyto účely.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat postupy používané při záchraně dat nedostupných běžnými způsoby; - použít metody využívané ve forenzní analýze při nedestruktivním získávání dat k použití v důkazním řízení;
- používat nástroje pro získání dat z paměťových médií;
porozumí metodám a prostředkům pro zabezpečení některých zařízení, sociálních sítí a dalších internetových služeb, včetně šifrování.
Osnova
 • 1. Úvod do forenzní vědy. Kyberkriminalita, bezpečnostní týmy, průběh forenzního zkoumání, legislativa.
 • 2. Nástroje a prostředí pro analýzu získaných dat v různých operačních systémech. Připojení disku k počítači přes adaptér. Možnosti získání obrazu disku a jeho analýzy. Forenzní prostředí a forenzní distribuce.
 • 3. Získávání dat z různých datových médií a přenosných zařízení, skryté oblasti na discích.
 • 4. Úvod do kryptografie. Šifrovací algoritmy a nástroje, zajištění integrity dat.
 • 5. Digitální podpis, certifikát, bezpečná autentizace. Ochrana dat na paměťových médiích. Ochrana dat na internetu.
 • 6. Bezpečnost síťové komunikace, struktura e-mailu. Zabezpečení síťových zařízení, odchytávání a analýza paketů. Vyhledávání bezpečnostních problémů v síti, monitoring sítě.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Analýza dat: Úvod do digitální forenzní analýzy a metod ochrany dat. Slezská univerzita v Opavě, 2017, 168 s.
  doporučená literatura
 • LYLE, D. P. Forensics for dummies. 2nd edition. John Wile, 2016. ISBN 978-111-9181-682. URL info
 • ELENKOV, Nikolay. Android Security Internals. 1. San Francisco, USA: No Starch Press, 2014. ISBN 1-593-227581-1. info
 • MARAS, Marie-Helen. Computer forensics: cybercriminals, laws, and evidence. 2nd ed. Burlington, USA: Jones & Bartlett Publishers, 2014. ISBN 978-1-4496-9222-3. info
 • SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3718-5. info
 • BARTOŠ, Aleš. Autorské právo v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012. ISBN 978-80-7353-223-9. info
 • SELECKÝ, Matúš. Penetrační testy a exploitace. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3752-9. info
 • MOZAYANI, Ashraf a Carla NOZIGLIA. The forensic laboratory handbook: procedures and practice. 2nd ed. New York, N.Y.: Humana Press, 2011. ISBN 16-076-1872-9. info
 • Jirovský, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2. URL info
Výukové metody
Interaktivní výuka
Cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Povinná aktivní účast na cvičeních min. 75 %.
Seminární práce na zvolené téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP022