UBKDX063 Základy editorské praxe 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0063 Seminář editorské praxe 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs navazuje na předmět DX062; zaměřuje se na základní poznatky a postupy textologie.
Osnova
 • 1. Textová kritika - textologie
  2. Typy vydání, jejich účel a náležitosti (diplomatické, kritické, čtenářské, pro delfína)
  3. Textové prameny a jejich využití v praktické textologii
  4. Příprava textu k vydání, zásady pro staročeské a novočeské texty, specifika vydávání umělecké literatury
  5. Kazuistika - Slezské písně
  6. Dějiny textologie
Literatura
  povinná literatura
 • VAŠÁK, P. a kol. Textologie - teorie a ediční praxe. Praha, 1993. info
 • Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha, 1971. info
  doporučená literatura
 • KOSÁK, M.; FLAJŠMAN, J. Podoby textologie. Praha, 2012. info
 • STICH, A. Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie. Praha, 2011. info
 • ČERVENKA, M. Textologické studie. Praha, 2009. info
Informace učitele
Seminární práce, jež má formu připravené kritické edice zadaného literárního textu (nebo jeho části).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.