UBKDX042 Masová komunikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/1. Cvičení 4 HOD/SEM, Seminář 1 HOD/TYD. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Novotný (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Dobrá orientace v médiích, jež jsou nositeli masové komunikace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Masová komunikace pomůže studentům lépe se orientovat v současném mediálním a informačním prostředí. Přednáškový blok v šesti částech seznamuje se základními pojmy oboru, jako jsou např. média, masa a žánry, důraz je kladen na aktuální trendy, včetně využití nových technologií. Semináře ověří míru osvojení získaných poznatků a možnost jejich uplatnění v praxi.
Osnova
 • 1. Základní pojmy
  definice pojmu masová komunikace, význam masových médií, masa, masové publikum, informační věk, postmodernismus, schémata v toku informací
  2. Média a jejich druhy
  tištěná média (kniha, tisk - druhy), film, broadcasting (rozhlas a TV), hudební nahrávky, nová elektronická média, rozdíly mezi jednotlivými médii
  3. Mediální žánry a formáty
  definování a příklady žánru, mediální formát a mediální logika, zpravodajství jako žánr
  4. Struktura médií
  svoboda médií, rovnost, rozmanitost; informační kvalita a objektivita; komercionalizace, morálka, bulvarizace
  5. Příjemci a účinky masové komunikace
  publikum v minulosti a současnosti; typy publika; publikum a nová média; typologie účinků médií
  6. Internet: účinný nástroj masové komunikace
  možnosti komunikace na internetu (definice, služby, hlavní znaky); efektivní vyhledávání (vyhledávače, operátory); internetové zpravodajství; sociální sítě (význam a druhy sociálních sítí, facebook)
Literatura
  povinná literatura
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
 • OSVALDOVÁ, B. a spol. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha, Libri, 1999. info
  doporučená literatura
 • Massmedia.cz : Mediální rozcestník [online]. 2010. URL info
 • POSPÍŠIL, J., ZÁVODNÁ, L. Z. Mediální výchova. Praha: Computer media, 2009. info
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Individuální konzultace
Studijní praxe
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
K udělení zápočtu je třeba splnit následující požadavky:
a) Docházka na semináře minimálně 80 % (při výuce každý týden jsou povoleny 2 absence, při výuce jedenkrát za 14 dní jedna)
b) Napsání závěrečné práce skládající se z několika teoretických otázek v rámci probíraného učiva a z praktických úkolů procvičovaných na seminářích
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX042