UBKVKKNP15 Informační management 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Tento předmět mohou absolvovat všichni studenti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu mají studenti zvládnout problematiku informačního managementu a jeho úlohy v rámci řízení podniků a organizací v současné době. Cílem je předložit soubor dostupných znalostí o tom, jak řídit toky a využívat informace v rozhodovacích a řídících procesů v podniku, firmě či instituci. Důraz je kladen na informační strategii, konkurenční zpravodajství a současné trendy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-orientovat se v problematice informačních toků, zdrojů a potřeb
-rozumět informační strategii organizace a účinně participovat při jejím prosazování
Osnova
 • Osnova předmětu:
  1. Informační management a informační prostředí
  2. Informační strategie organizace
  3. Struktura informací: interní a externí
  4. Interní komunikace a interní management
  5. Informační systém a jeho druhy
  6. Koncepce rozvoje a řízení změn
  7. Informační audit
  8. Competitive intelligence a bussiness intelligence
  9. Ochrana informací a legislativa
  10. Řízení rizik - ISO 31000, analýza a hodnocení rizik, ošetření rizik, strategie řízení rizik
  11. Kultura organizace a učící se organizace
Literatura
  povinná literatura
 • RANKOV, Pavol. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava. info
  doporučená literatura
 • ORNA, Elizabeth. Information Strategy in Practice. 2017. ISBN 0566085798. info
 • RAUSER, Alexander. Digital strategy: a guide to digital business transformation. 2016. ISBN 978-1519331243. info
 • FRIESENBORG, Laura. The Culture of Learning Organizations: Understanding Argyris' Theory through a Socio-Cognitive Systems Learning Model. 2015. ISBN 978-0991160709. info
 • SHARDA, Ramesh, Dursun DELEN and Efraim TURBAN. Business Intelligence: A Managerial Perspective on Analytics. 2013. ISBN 978-0133051056. info
 • HIATT, Jeffrey and Timothy CREASEY. Change Management: The People Side of Change. 2012. ISBN 978-1930885615. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
https://elearning.fpf.slu.cz/
K předmětu je připraven kurz v Moodle: https://elearning.slu.cz/
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.