UIINP13 Operační systémy I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIINP13/A: Po 13:05–14:40 B3a, Š. Vavrečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednotit zkušenosti studentů s operačními systémy a dále rozšířit na úroveň znalostí a dovedností se zaměřením na systémy Windows a Linux v nejpoužívanějších verzích. Studenti se seznamují s pokročilou administrací v grafickém režimu, základy administrace v textovém režimu a dalšími technikami souvisejícími s instalací, udržováním a opravou systémů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat v grafickém prostředí administrace operačních systémů Windows a Linux.
- provádět základní úkony v textovém módu administrace operačních systémů.
- řešit otázky spojené s intalací, údržbou a opravou operačních systémů.
Osnova
 • 1. Používáme MS Windows – orientace v souborovém systému, verze a edice.
 • 2.–3. Správa Windows v grafickém režimu – získávání informací, hardware a výkon, bezpečnost, správa uživatelů, služby, správa sítě.
 • 4. Registr Windows – soubory registru, možnosti přístupu do registru, zálohování, obsah klíčů registru.
 • 5.–6. Příkazový řádek – nápověda, práce s adresáři a soubory, prohledávání, směrování vstupu a výstupu, proměnné. Powershell.
 • 7. Úvod do zabezpečení operačních systémů – automatické aktualizace systému a aplikací, běžné formy útoků a obrana proti nim.
 • 8. Nejpoužívanější licence, UNIX a systémy UNIXového typu.
 • 9. Používáme Linux – distribuce Linuxu, základy ovládání Linuxu v grafickém prostředí.
 • 10.–11. Vlastnosti UNIXových systémů – orientace v souborovém systému, uživatelé, procesy, soubory, zařízení, přístupová oprávnění a vlastnosti souborů.
 • 12.–13. Textový režim v Linuxu – úvod do používání textového shellu v Linuxu. Získání nápovědy, práce s adresáři a soubory, směrování vstupu a výstupu, proměnné, aliasy.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy I, Linux. Slezská univerzita v Opavě, 2023 (skripta jsou průběžně aktualizována), 106 s.
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy I, Windows. Slezská univerzita v Opavě, 2023 (skripta jsou průběžně aktualizována), 158 s.
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy I, Bezpečnost a pořádek. Slezská univerzita v Opavě, 2023 (skripta jsou průběžně aktualizována), 43 s.
  doporučená literatura
 • WILSON, Ed. PowerShell: průvodce skriptováním, pro verzi 3.0 a vyšší.Brno: Computer Press, 2022. ISBN 978-80-251-5049-8.
 • Linux Documentation Project Guides [online]. The Linux Documentation Project. Dostupné na: https://tldp.org/guides.html
 • KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2016. ISBN 978-80-88168-18-8. Dostupné také na: https://knihy.nic.cz/files/edice/cybercrime.pdf
 • www.root.cz, www.ABCLinuxu.cz, www.Sysinternals.com, www.Microsoft.com, www.Secunia.com, www.ProcessLibrary.com, www.File.net, www.av-comparatives.org, www.av-test.org
 • SARWAR, Syed Mansoor a Robert KORETSKY. UNIX: the textbook. Third edition. Boca Raton: Taylor. ISBN 978-148-2233-582. 2016. info
 • NEMETH, Evi. UNIX and Linux system administration handbook. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-013-1480-056. 2013. info
 • Jirovský, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1561-2. 2007. URL info
Výukové metody
Cvičení
Diskuse
Skupinová práce na počítačové učebně
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Dvě písemky (jednu z Windows, jednu z Linuxu), každou na alespoň 50 % bodů
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIINP13