UCJNNKTL Textlinguistik

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/9. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška má studentům zprostředkovat základní informace o této disciplíně a seznámit je s aktuálními problémy lingvistického výzkumu. Zvláštní pozornost bude věnována klasifikaci textu, jeho vzniku, funkci a struktuře, ale také různým komunikačním teoriím a porovnání psaného a mluveného diskurzu. Seminář je zaměřen na analýzu konkrétních textů.
Výstupy z učení
Studenti se naučí rozlišovat různé typy textů a popsat jejich specifické vlastnosti.
Osnova
 • 1. Text und seine Definitionen
 • 2. Textualitätskriterien(Kohäsion, Kohärenz)
 • 3. Textualitätskriterien (Intenzionalität, Intertextualität u.a.)
 • 4. Textsorten
 • 5. Textstruktur
 • 6. Textproduktion
 • 7. Textverstehen
 • 8. Kommunikation
 • 9. Gesprächsanalyse
 • 10. Gebrauchstexte
 • 11. Aspekte der Textklassifikation
 • 12. Hypertextualität
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKTL