UBKCJLNP06 Lingvistická metodologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 15:35–16:20 M11
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLNP06/A: Út 14:45–16:20 M11, M. Lapúniková
Předpoklady
Neurčeny; obecná propedeutika...
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout informace o základech lingvistické metodologie na pozadí obecné teorie vědy.
Výstupy z učení
Znalost všech potřebných lingvistických metod (na pozadí širších metod obecné vědy) a dovednost odpovídající metodologické práce s využitím nutných prostředků.
Osnova
  • 1. Vědecké disciplíny a jejich metodologie 2. Indukce a dedukce, explanace a predikce 3. Vědecké paradigma a falsifikace teorií 4. Modely a systémy 5. Lingvistika jako vědecká disciplína a jazyková metoda 6. Jazyková data a jejich analýza 7. Jazyková teorie a pojetí jazyka 8. Lingvistické směry 9. Lingvistické modely 10. Jazykový systém 11. Jazykový znak 12. Heuristická řešení jazykových problémů 13. Logika v lingvistice
Výukové metody
teoretická příprava, metodologická analýza textu, přednášky, diskuse ve třídě, domácí příprava
Metody hodnocení
Ústní zkouška (popř. lze doplnit písemným testem), analýza dat
Informace učitele
Účast na seminářích minimálně 75 %. Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP06