UIMOIBP058 Platforma .NET

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Martinů (cvičící)
Garance
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP058/A: Po 14:45–16:20 B3b, J. Martinů
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s platformou .NET, ASP.NET. Osvojí si architekturu a životní cyklus aplikací, ovládací prvky a objekty technologie ASP.NET, seznámí se s programovacími jazyky v technologii .NET. Naučí se ověřovat vstupní údaje, pracovat s daty, sestavovat webové formuláře, práci s cookies a s událostmi pro řízení stránek
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- ověřovat vstupní údaje,
- sestavovat webové formuláře,
- prácovat s cookies a s událostmi pro řízení stránek
Osnova
 • 1. Technologie .NET Framework, ASP.NET
 • 2. Programovací jazyky v .NET
 • 3. Proměnné a datové typy, operátory, řídící struktury
 • 4. Pole a práce s polem
 • 5. Procedury a funkce
 • 6. Objekty
 • 7. Událostmi řízené stránky, webové formuláře
 • 8. Vstupní údaje a práce s daty
Literatura
  povinná literatura
 • GALLOWAY, Jon, Brad WILSON, K. Scotta ALLEN a David MATSON. Professional ASP.NET MVC 5. Indianapolis, IN: Wrox, a Wiley brand, 2014. ISBN 1-118-79475-3. info
  doporučená literatura
 • Penberthy, W. Beginning ASP.NET for Visual Studio 2015. ISBN 978-1-119-07742-8. info
 • Reitan, E. Getting Started with ASP.NET 4.5 Web Forms and Visual Studio 2013. 2014. info
Výukové metody
cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Odevzdání úkolů a zápočtového projektu, diskuse nad projektem. Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UIMOIBP058