ARTAVTNP33 Klauzurní práce

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP33/A: Po 22. 2. 8:55–15:30 241, Po 22. 3. 8:55–15:30 241, Po 26. 4. 8:55–15:30 241, M. Horsáková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student předloží autorskou audiovizuální práci, zaměřenou na oblast vzdělávání a popularizace prostřednictvím audiovize, a to v zadaném rozsahu. Spolu s ním odevzdá scénář a anotaci práce. Na konkrétní audiovizuální práci na zadané téma student prokáže nabyté znalosti a dovednosti v rámci studijního plánu 1. ročníku studia.
Osnova
 • 1. Stanovení tématu
 • 2. Osobní konzultace nad námětem
 • 3. Pitching
 • 4. Osobní konzultace před natáčením
 • 5. Natáčení
 • 6. Osobní konzultace nad natočeným materiálem a scénářem
 • 7. Postprodukce
 • 8. Osobní konzultace nad hrubým střihem
 • 9. Obraz a zvuk
 • 10. Osobní konzultace nad obrazovým střihem v 11. Úprava projektu dle připomínek vedoucího pedagoga práce
 • 12. Mix zvuku
 • 13. Kontrolní projekce a prezentace hotového snímku
Literatura
  povinná literatura
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014.
 • Bill Nichols. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU, 2010. info
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishing, 2007. info
 • Ivo Bláha. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004. info
  doporučená literatura
 • MONACO J. Jak číst film (Svět filmů,médií a multimédií). Praha, 2008. info
 • NOVOTNÝ, D. J. Budování příběhu. Praha, 2007. info
 • WAJDA A. Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • PLAŽEWSKI, J. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
odevzdání námětu, scénáře, pitching, hotové audiovizuální práce v požadované kvalitě
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP33