UBKCJLNP04 Indoevropský kontext češtiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–11:20 H10
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty s postavením češtiny mezi slovanskými jazyky a v širším kontextu indoevropeistického bádání.
Výstupy z učení
Student je schopen - definovat postavení češtiny mezi slovanskými jazyky - chápat jejich příbuznost - znát jazykový systém rekonstruované praslovanštiny a praindoevropštiny - znát základní vývojové tendence češtiny
Osnova
 • 1. Indoevropská jazyková rodina 2. Indoevropané a jejich rekonstruovaná kultura 3. Praindoevropský hláskový systém 4. Praindoevropská morfologie – jména 5. Praindoevropská morfologie – slovesa 6. Praindoevropský lexikální systém 7. Baltoslovanština 8. Praslovanština a její rekonstrukce 9. Praslovanský hláskový systém 10. Praslovanská morfologie – jména 11. Praslovanská morfologie – slovesa 12. Čeština mezi slovanskými jazyky 13. Hlavní vývojové tendence češtiny
Literatura
  povinná literatura
 • Bičovský, J. Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha, 2009. info
 • HORÁLEK, K. Úvod do studia slovanských jazyků. Praha: NČSAV, 1955. info
  doporučená literatura
 • ? ŠLOSAR D., VEČERKA R., DVOŘÁK J., MALČÍK P. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Host, Brno 2009. Brno, 2009. info
 • LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN Praha 1986. Praha, 1986. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP04