UAA0093 Standardní seminář I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Gryc (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHVA0093 Standardní seminář I
Základní znalosti tématu kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšířit znalosti studentů o archeologii raného středověku v českých zemích. Probírána bude problematika etnogeneze Slovanů, osady a hradiště raného středověku. Studenti budou vedeni k samostatnému hodnocení slovanské keramiky nalézané v českých zemích. Seznámíme se také s novými archeologickými objevy slovanských památek v českých zemích a na Slovensku. Seminář navazuje na přednášku Archeologie českých zemí-doba hradištní, a proto je vhodné zapsat si oba předměty současně.
Osnova
 • 1. Příklady zadávaných referátů:
  2. Slovanská osada v Březně u Loun
  3. Osada z raného středověku v Roztokách u Prahy
  4. Velkomoravské hradiště v Mikulčicích
  5. Produkce železa na Velké Moravě
  6. Hradiště Slavníkovců v Libici nad Cidlinou
  7. Velmožský dvorec v Břeclavi Pohansku
  8. Hradiště ve Staré Kouřimi
  9. Slovanské osídlení Olomoucka
  10. Velkomoravský Děvín-Dowina dobových písemných pramenů
  Staré Město-Veligrad, velkomoravské centrum
  11. Slovanské osídlení Přerovska
  12. Legenda o Ostojovi
Výukové metody
Přednáška s analýzou videozáznamu
Informace učitele
Vypracovat referát na zadané téma či zajímavou lokalitu v místě bydliště či aktuální publikaci z období raného středověku v českých zemích. Přesné téma bude dohodnuto po konzultaci se studentem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UAA0093