UCJITBP018 Současné italské reálie 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
dott. Egle Mocciaro, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Egle Mocciaro, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je pokračováním předmětu Současné italské reálie 1. Seminář je zaměřen na různé aspekty současného života v Itálii. Náplň předmětu je zčásti obměnitelná. Může být doplněna o náměty samotných studentů podle jejich odborných zájmů. Pevnou součástí seminářů je prezentace referátů připravovaných studenty. Zvláště užitečné jsou pro tento kurz multimediální materiály zaměřené na dějiny italských institucí. Cílem předmětu je završit sumu znalostí o fungování italských státních institucí, o kultuře, geografii a jiných aspektech italské reality.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. La riforma scolastica e dell'università 2. Gli organi ausiliari e di mediazione: il garante 3. Gli organi ausiliari e di mediazione: i sindacati, le confederazioni di commercianti e industriali 4. I mass media italiani 5. Il rapporto tra mass media statali e privati 6. Il sistema di trasporto ferroviario in Italia e la rete autostradale 7. Profilo storico dell'Italia 8. Profilo geografico dell'Italia 9. La presenza di minoranze di origine straniera sul territorio italiano 10. Le problematiche principali dello stato italiano e la loro localizzazione 11. Differenze principali tra la mentalità italiana e quella ceca 12. Riassunto delle nozioni principali e chiarimenti 13. Esercitazione in classe
Vyučovací jazyk
Italština

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP018