UBKINSNK30 Základy HCI

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
12 hod/sem. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula (přednášející)
Garance
Mgr. Kamil Matula
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Oblast Human-Computer Interaction, která se věnuje problematice interakcí mezi člověkem a počítačem, má zejména díky dílčím či příbuzným disciplínám stále větší dopad při vývoji informačních systémů, zejména pak vytváření uživatelských rozhraní. Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem HCI a jeho dílčími či příbuznými obory jako jsou UX design, interakční design, informační design, informační architektura, a s oblastmi na kterých staví – např. ergonomie, umění, kognitivní psychologie, umělá inteligence a další. Důraz je kladen také na praktické využití metod uplatňovaných v rámci HCI.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- identifikovat a shrnout základni rysy různých typů designu: UX design, interakční design, informační design, informační architektura
- aplikovat metody HCI
Osnova
 • 1. Vymezení a terminologie HCI – obecná charakteristika, základy oboru, stručný vývoj, další disciplíny.
 • 2. UX design, interakční design.
 • 3. Informační design a informační architektura.
 • 4. Metody uplatňované v HCI a příbuzných disciplínách.
 • 5. Uživatelská testování – simulované testování.
 • 6. Konkrétní příklad využití HCI.
Literatura
  povinná literatura
 • Nielsen Norman Group: World Leaders in Research-Based User Experience [online]. Fremont: Nielsen Norman Group, 2018 [cit. 2018-10-30]. Dostupné z: https://www.nngroup.com
 • ADAMÍKOVÁ, Anežka a Lukáš Bob MARVAN. #zapixely: průvodce světem digitálního designu. Praha: Czechdesign, 2017. ISBN 978-80-906423-4-8. info
 • Červenková, A. a M. Hořava. Uživatelsky přívětivá rozhraní. Praha: Horava & Associates, 2009. ISBN 978-80-254-5295. info
  doporučená literatura
 • The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed. Interaction Design Foundation [online][cit. 2018-10-30]. Dostupné z: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed
 • PREECE, Jenny, Yvonne ROGERS a Helen SHARP. Interaction design: beyond human-computer interaction. Fourth edition. Chichester: Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-02075-2. info
 • ZAPHIRIS, Panayiotis a Chee Siang ANG. Human computer interaction: concepts, methodologies, tools and applications. Hershey, PA: Information Science Reference, 2009. ISBN 978-1-60566-052-3. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Prezentace seminární práce
Metody hodnocení
Vypracování samostatné semestrální práce na zadané téma. Aktivní účast na přednáškách i seminářích. Studium literatury. Ústní obhajoba vypracované semestrální práce. Ústní zkouška.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKINSNK30