UBKCJLNP22 Dějiny české lingvistiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 17:15–18:50 M12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty se základními směry a tendencemi v dějinách české lingvistiky.
Výstupy z učení
Student je schopen: - vyjmenovat hlavní tendence vývoje české lingvistiky - definovat význam Pražské lingvistické školy - orientovat se v základních jazykovědných příručkách
Osnova
  • 1. Mluvnictví od počátků do prvních let 21. století 2. Pražská škola a její význam 3. Lexikografie v české jazykovědné tradici 4. Vývoj bádání v oblasti dialektologie 5. Vývoj bádání v oblasti onomastiky 6. Vývoj etymologického bádání 7. Vývoj spisovné češtiny 8. Dějiny českého pravopisu 9. Purismus a puristické tendence v dějinách češtiny 10. Dějiny Ústavu pro jazyk český 11. Periodika a časopisy 12. Dějiny studia češtiny v kontextu slovanské jazykovědy a paleoslovenistiky 13. Bohemistika v zahraničí
Literatura
    povinná literatura
  • Pleskalová, J. aj. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha, 2007. info
  • Černý Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc 1997. Olomouc, 1997. info
  • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP22