UBKVKKNP28 Současná česká próza

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 11:25–12:10 H7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKVKKNP28/A: Po 13:05–13:50 H9, J. Chrobák, J. Záhora
Předpoklady
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálně psanou či v posledních desetiletích vydávanou tuzemskou prózou. Disciplína není tvořena systematickými literárněhistorickými přehledy, spíše se zaměřuje na vybrané klíčové tendence, problémy, otázky, díla a osobnosti, které lze považovat za symptomatické, jiné je nutno vzhledem k pestrosti a heterogennosti dané oblasti pominout. Zohledněn je rovněž literární život po roce 1989, tvořený např. stavem literárních časopisů, nakladatelství a situací na poli literárních ocenění.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- interpretovat text ze současné české prózy;
- zařadit vybraný literární text do jeho historického kontextu.
Osnova
 • 1. Rok 1989 a léta devadesátá.
 • 2. Literární život (časopisy, nakladatelství a ocenění).
 • 3. Vypravěčské linie I.: „autenticitní“, dokumentarizující.
 • 4. Vypravěčské linie II.: linie fantaskní (postmoderní).
 • 5. Vypravěčské linie III.: přechodové útvary.
 • 6. Situace v novém miléniu.
 • 7. Vybraní autoři I.: Michal Viewegh.
 • 8. Vybraní autoři II.: Jáchym Topol.
 • 9. Vybraní autoři III.: Jan Balabán.
 • 10. Vybraní autoři IV.: Miloš Urban.
 • 11. Vybraní autoři V.: Jaroslav Rudiš.
 • 12. Vybraní autoři VI.: Petra Hůlová.
 • 13. Vybraní autoři VII.: Petra Soukupová.
Literatura
  povinná literatura
 • FIALOVÁ, A. et al. V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
 • HRUŠKA, P. et al. V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
 • MACHALA, L. et al. Panorama české literatury 2. Po roce 1989. Praha: Knižní klub, 2015.
 • MACHALA, L. Literární bludiště. Praha: Brána, 2001.
  doporučená literatura
 • DOKOUPIL, B. et al. Slovník české prózy 1945–1994. Ostrava: Sfinga, 1994.
 • GILK, E. Prozaická zastavení. První dekáda recenzentova. Praha: Protis, 2010.
 • HÁJEK, I. Prokletá i požehnaná. Eseje o české literatuře. Praha: Dokořán, 2007.
 • HAMAN, A. Prozaické surfování. Olomouc: Votobia, 2001.
 • JANOUŠEK, P. Hravě i dravě: kritikova abeceda. Praha: Academia, 2009.
 • JUNGMANN, M. V obklíčení příběhů. Brno: Atlantis, 1997.
 • KRATOCHVIL, J. Vyznání příběhovosti. Brno: Petrov, 2000.
 • MACHALA, L., KOŽUŠNÍKOVÁ, P. (eds.) Cenová bilance 2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
 • MACHALA, L., DAMBORSKÁ, A. (eds.) Cenová bilance 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
 • NOVOTNÝ, V. Ta naše postmoderna česká. Praha: Protis, 2007.
 • ŠPIRIT, M. Počátky potíží. Praha: Revolver Revue, 2006.
 • ŠRÁMKOVÁ, J., NĚMEC, J., MYŠKOVÁ, I. „12 odstavců o próze“. In Respekt, 16.–29. prosince 2013, č. 51–52, s. 116–117
Výukové metody
Komentované čtení, referáty.
Metody hodnocení
Průběžná příprava na jednotlivé okruhy formou četby konkrétních textů. Seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKVKKNP28