UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:05–9:40 M10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP015/A: Čt 9:45–10:30 M10, I. Zmeták
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním získá posluchač přehled o dějinách raného novověku v kontextu světových dějin. Kurz je zaměřen na dějiny 16. až 18. století, které poznamenávají změny v politice, hospodářství, filozofii, náboženství i mentalitách, objevitelské cesty a jejich důsledky, vývoj vědy, techniky, kultury, procesy akulturace a kulturních změn. Kurz zprostředkuje základní znalost faktů, osobností, událostí, i celkový přehled v historickém vývoji. Témata jsou dále rozvíjena formou seminární výuky. Jednotlivé fenomény, procesy a trendy budou prezentovány prostřednictvím historických osobností. Využívána bude i mikrohistorická metoda zkoumání.
Osnova
 • 1. Objevitelské cesty jako zrod novověku, hledání cesty do Indie okolo Afriky. Vasco da Gama, F. Magalhaes.
 • 2. Filozofie renesance a humanismu a její vliv na kulturu a sociální změny. N. Macchiavelli, Thomas Morus, Erazmus Rotterdamský, Michael de Montaigne.
 • 3. Změny v náboženském životě v Evropě – reformace a reformátoři. M. Luther, F. Melanchton, J. Kalvín, U. Zwingli.
 • 4. Evropa v 16. století a náboženské války.
 • 5. Habsburská monarchie a stavovské povstání 16. až 17. století.
 • 6. Třicetiletá válka a změny v Evropě. Snahy o rekatolizaci a protestantský odboj.
 • 7. Nové směry ve vědě a filozofii. Věk rozumu – 1600-1750.
 • 8. Nové velmoci – Francie.
 • 9. Anglie v 16. a 17. století.
 • 10. Nizozemsko, Švédsko.
 • 11. Osmanská říše.
 • 12. Bitva u Vídně v r. 1683. Doba Evžena Savojského.
 • 13. Evropa v 18. století. Osvícenství.
Literatura
  povinná literatura
 • Burke, P. Společnost a vědění. Praha, 2007. info
 • Evans,R.J.W. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha, 2003. info
 • Englund, P. Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2001. info
 • Molnár, A. Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 2007. info
 • Štěpánek, K. a kol. Obecné dějiny novověku, I-III. Brno 2011.
  doporučená literatura
 • Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. info
 • Burke Peter. BURKE Peter. Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha, 1996. info
 • Greenblatt, S. Podivuhodná vlastnictví. Zázraky nového světa. Praha 2004. info
 • Hlavačka, M. a kol. Dějiny Rakouska. Praha, 2010. info
 • Huntová. Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída, Praha 2007. info
 • Chalupa, J. Dějiny Španělska. Praha 2016.
 • Jurek, T. – Wihoda, M. a kol. Dějiny Polska. Praha 2017.
 • Kittelson, J. M. Reformátor Luther. Liptovský Mikuláš 2016.
 • Kontler, L. – Korbelík, M. Dějiny Maďarska, Praha 2011.
 • Maurois, A. Dějiny Francie. Praha 1994.
 • Maurois, A. Dějiny Anglie. Praha 1995.
 • Miller, J. Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603-1641). Praha 2006.
 • Ostrovská, S. Předehry k velkému zápasu. Praha 2001.
 • Tindall G. B. a kol. Dějiny Spojených států amerických. Praha 1996.
 • Wernisch, M. Politické myšlení evropské reformace. Praha 2011.
 • Winkelbauer, T. Österreichische Geschichte 1522-1699. I, II. Wien 2003.
 • Zmeták, I. Daniel Krman a jeho cesty, KLIO, 37, 2016, 2, s. 46-60.
Metody hodnocení
Písemný test. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHMBP015