UCJITBP311 Italská literatura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (přednášející)
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 13:05–13:50 LUCJ
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJITBP311/A: Čt 13:55–14:40 LUCJ, M. Quintiliani
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je věnován přehledu vývoje italské literatury 13. - 15. století s cílem charakterizovat dané období a zařadit jeho literární představitele do takto vzniklého rámce literárního i společenského. Náplní seminářů je formální i obsahový rozbor vybraného souboru textů, osvětlení autorova stylu a přiblížení témat, která zpracovává.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 13. až 15. století, umí zařadit nejvýznamnější italské autory a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
 • 1. Introduzione sulle origini
 • 2. Il ‘200: la letteratura religiosa e didattica
 • 3. Le origini della poesia d’arte: dalla Scuola siciliana al Dolce stil nuovo
 • 4. L’antitesi della lirica illustre: il realismo, la giocosità e la letteratura di viaggio
 • 5.-6. Dante Alighieri: la trattatistica, la lirica e la “Divina commedia”
 • 7.-8. I classici del ‘300: Francesco Petrarca
 • 9.-10. I classici del ‘300: Giovanni Boccaccio
 • 11.-12. L’umanesimo: la nascita delle Accademie, la corte di Lorenzo de’ Medici
 • 13. Revisione
Literatura
  povinná literatura
 • Segre, C., Martignoni, C., Leggere il mondo. Vol. I-V, Milano: Mondadori, 2001.
 • Špička, J. a kol. Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (min. 70%), domácí příprava zadaných textů. Učivo je součástí zkoušky z předmětu Italská literatura 2.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP311