UIMOIBP044 Databázové systémy II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 9:45–11:20 B3a
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP044/A: Po 11:25–13:00 B3a, D. Valenta
Předpoklady
Databázové systémy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se soustřeďuje na konceptuální modelování databáze a pokročilejší databázové technologie, jako jsou distribuované databázové systémy a datové sklady pro aplikace na podporu rozhodování. Jeho cílem je porozumět těmto technologiím, jejich teoretickým principům, aplikačním možnostem, navrhování a nasazení do praxe.
Výstupy z učení
Studen porozumí problematice pokročilých datových technologií, fragmentace dat, datových skladů a implementace technologií v praxi.
Osnova
 • 1. Konceptuální modelování databáze: Entitně-relační model
 • 2. Konceptuální modelování databáze: sémantické modely a kotvené modelování
 • 3. Distribuované databázové systémy: architektura, replikace dat, fragmentace dat, alokace dat
 • 4. Klasifikace (úrovně) informačních systémů, OLTP a OLAP technologie
 • 5. Základy technologie datových skladů (DW)
 • 6. Prostředí DW, architektura DW
 • 7. DW: modely dat, typy používaných schémat dat
 • 8. DW: multidimenzionální pohledy na data, jejích vytváření a popis
 • 9. DW: interní datové modely
 • 10. Poslední vývoj v datových skladech
Literatura
  povinná literatura
 • MARČEK, M. Technologie zpracování dat, databázové zpracování. Opava, SU FPF, UI, 2008. ISBN 978-80-7248-480-5. info
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, J a M VALENTA. Databázové systémy. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9. info
 • CHERRY, Denny. Securing SQL server: protecting your database from attackers. 2nd ed. Waltham, MA: Syngress/Elsevier, 2012. ISBN 978-1-59749-947-7. info
 • HOFFER, Jeffrey A., Ramesh VENKATARAMAN a Heikki TOPI. Modern Database Management. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0-13-608839-4. info
 • LONEY, K., BRYLAN, B. Mistrovství v Oracle Database 11g. Brno: Computer Press a.s., 2009. ISBN 978-8025121894. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet: účast na cvičeních min. 75 %. Písemná forma, prokázaní praktických dovedností získaných na cvičeních předmětu.
Zkouška: písemná.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP044