UCJITBP019 Překladové cvičení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní cvičení je práce s italským textem, který je svou náročností přiměřený dosaženým znalostem a dovednostem studentů. Vedle práce se slovní zásobou jsou cvičení zaměřena na rozbor originálního textu a určení jazykových jevů, kterými se italština systémově liší od jazyka mateřského a které mohou při převodu z italštiny do češtiny být problematické (odlišnosti ve větné stavbě, výskyt a překlad non-finitních slovesných tvarů, význam a užití kondicionálu a konjunktivu atd.). Cílem cvičení je konfrontační pohled na italštinu a češtinu a získání základních poznatků uplatnitelných při převodu z jazyka výchozího do jazyka cílového, jakož i posílení schopnosti užívat různé typy slovníků, včetně počítačových. Studenti průběžně odevzdávají konzultované a na počítači vypracované verze překladů.
Osnova
  • Náplň předmětu tvoří soubor různě obsahově zaměřených textů. Soubor textů je obměňován a aktualizován. 1.-2. Oblast denních událostí (novinová zpráva, oznámení) 3.-.4. Oblast kultury a umění (aktuální kulturní událost) 5.-.6. Oblast sociální problematiky (imigrace, nezaměstnanost) 7.-.8. Oblast politiky (aktuální politické události v Itálii) 9.-10. Oblast techniky (populárně naučný článek) 11.-12. Oblast ekonomiky (aktuální ekonomické události) 13. Literární text

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP019