UBKCJLBK17 Literatura v intermediální perspektivě 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8p+8s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ondřej Haničák (přednášející)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Haničák (cvičící)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Bergmannová (pomocník), Mgr. Pavla Bergmannová (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBK17/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Haničák, L. Martinek
Předpoklady
Nejsou specifikovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs seznamuje s literaturou v intermediální perspektivě v blocích věnovaných postupně otázkám intermediality, vztahu literatury a hudby a výtvarného umění v předmoderní době. Na předmět navazuje kurs Literatura v intermediální perspektivě II.
Výstupy z učení
Student získá přehled o vztazích o historických proměnách vztahů mezi literaturou, hudbou a výtvarným uměním.
Osnova
 • 1. Intermedialita – úvod a základní pojmy, literární perspektiva 2. Literatura a hudba – úvod a základní pojmy 3. Literatura a hudba v intermediálním vztahu 4. Vztah hudby a jazyka. Vztah řeči a hudby. Hudba a mytologie. 5. Vztah hudby a literatury u starověkých blízkovýchodních národů a ve starém Řecku. Křesťanský liturgický zpěv. Duchovní písně a hry. Umělá světská tvorba. 6. Vznik vícehlasu. Vztah literatury a hudby v ars antiqua a ars nova. Vztah literatury a hudby v české gotice a husitství. Vztah literatury a hudby v renesanci, v období zaalpského humanismu a reformace. Slohová syntéza. Vztah literatury a hudby v českých zemích v 16. století 7. Vztah hudby a literatury v období baroka, klasicismu a romantismu 8. Literatura a výtvarné umění – úvod a základní pojmy 9. Vývoj starověkého výtvarného umění a jeho reflexe v literární tvorbě a významná výtvarná díla, jež se stala literárními předlohami 10. Vývoj středověkého výtvarného umění, jeho reflexe v literární tvorbě (topografická a literatura, technologické receptáře) a soudobé inspirační vzory (hagiografická literatura), architektonické vzorníky, vztah scholastických teologických textů a architektonické tvorby, „druhý život“ středověkého umění v 18. a 19. století – gotický román, gotický revival a geneze novogotické architektury 11. Vývoj renesančního výtvarného umění, jeho reflexe v literární tvorbě (Giorgio Vasari a jeho severští epigoni, architektonické traktáty a jejich vliv) a soudobé inspirační vzory (starověká ekfráze jako vzor soudobé malby), architektonické traktáty období renesance a jejich vliv na soudobou architektonickou produkci 12. Vývoj barokního výtvarného umění, jeho reflexe v literární tvorbě (Bohuslav Balbín) a soudobé inspirační vzory (barokní hagiografická literatura, milostné obrazy), vztah literatury a architektonické tvorby v barokním období 13. Umění klasicismu a romantismu, jeho reflexe v literární tvorbě (J. J. Winckelman a texty o starověkém umění) a soudobé inspirační vzory (rukopisy a národní mýty – rukopisy Královedvorský a Zelenohorský, Ossianovy zpěvy), palladianismus a soudobá literatura
Literatura
  povinná literatura
 • HANIČÁK, O., MARTINEK, L. Literatura v intermediální perspektivě 1. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2018.
 • CHADRABA, R., KRÁSA, J. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha: Academia, 1984.
 • DVORSKÝ, J., FUČÍKOVÁ, E. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2. Praha: Academia, 1989.
 • SMOLKA, J. et al. Dějiny hudby. Praha, TOGGA 2001.
 • Lorenzová, H. - Petrasová, T. (eds.). Dějiny českého výtvarného umění (III/1,2) 1780/1890. Praha, 2001. info
 • Gombrich, E.H. Příběh umění. Odeon, Praha, 1992. info
  doporučená literatura
 • NOVÁK, R. Hudba jako inspirace poezie. Ostrava: Tilia, 2005.
 • MARTINEK, L. Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2013.
 • PEČMAN, R. (ed.) Hudba a literatura. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum 1983.
 • BROWN, C. S. Music and literature. Hanover, London: University Press od New England, 1987.
 • JUNGMANN, S. Hudba přítelkyně. Brno: Schneider, 1997.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění. díly I-X. Praha, 1999. info
 • FUKAČ, J. O mnohoznačnosti vztahu hudba-slovo. In Vokální hudba národů. Brno, 1976. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK17