UCJNCOBP37 Praktické cvičení z němčiny 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP37/A: Čt 9:45–11:20 M15-LUCJ, Čt 11:25–13:00 M15-LUCJ, M. Becker
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je rozvoj řečových dovedností a prostředků studentů tak, aby se vyrovnali jejich znalosti a na konci ročníku byla jejich úroveň B2.2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Prezenční výuka bude koncipována tak, aby studenti měli co nejvíce příležitostí k mluvení a poslechu, v domácí přípravě se budou věnovat čtení a psaní, výsledky budou poté diskutovány v prezenční výuce.
Výstupy z učení
průběžné testy, referát, závěrečný test a ústní zkouška jazykové ůrovně B2/2
Osnova
  • 1. Rollenspiel 2. Meinungsäußerungen, Forumsbeiträge 3. Heilung für Körper und Seele 4. Reiseapotheke 5. Pflegeberufe, alternative Heilmethoden 6. Arztserien im Fernseher 7. Sprache und Regionen, sprachliche Unterschiede im Deutschen 8. Wanderung der Wörter, Missverständnisse ( 9. Hochdeutsch, Dialekte, Varietäten 10. Zweisprachigkeit, Bilingual aufwachsen 11. Ausbildung und Job in Deutschland 12. Ein Reiseangebot präsentieren 13. Zusammenfassung, Evaluation
Výukové metody
cvičení, skupinová práce, samostudium
Metody hodnocení
aktivní účast ve výuce, písemné a ústní ověření znalostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP37