UCJANGBP32 Překladová cvičení 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti budou zabývat jazykem literárních a žánrově specifických textů. Cílem je naučit se vnímat překlad jako transpozici komplexní textové struktury zdrojového jazyka do podobné textové struktury v cílovém jazyce. V semináři budou studenti překládat texty z angličtiny do češtiny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- identifikovat a shrnout hlavní rysy úspěšných překladů specifických žánrů;
- identifikovat a popsat vhodné strategie pro úspěšné překlady specifických žánrů;
- popíše faktory, které ovlivňují úspěch překladu specifických žánrů;;
- aplikuje teoretické znalosti na přípravu a prezentaci vlastních překladů
Osnova
 • 1. Překlad narativní fikce 1 (americká specifika) 2. Překlad narativní beletrie 2 (britská specifika) 3. Překlad moderního deníku 4. Překlad filmového scénáře 5. Překlad klasiky pro moderní dobu 6. Překládání politické fikce 7. Překlad technického jazyka do příběhů 8. Překlad slangu a argotu 9. Překlad esejů a nenarativních textů 10. Překladatelské a politické souvislosti 11. Překlad a kulturní kontext 12. Překlad a historie 13. Prezentace překladů
Literatura
  povinná literatura
 • Baker, M. In Other Words. London: Routledge, 1992. info
  doporučená literatura
 • Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc, 2003. info
 • Mounin, G. Teoretické problémy překladu. Praha, 1999. info
 • Čechová et al. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996. info
 • Bell, R.T. Translation and Translating. London: Longman, 1991. info
 • Newmark, P. A Textbook of Translation. London and New York: Prentice Hall, 1988. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, zpracování zadaných překladů
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.