UHVHCOBP02 Proseminář pro novodobé dějiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHCOBP02/A: Po 9:45–11:20 M6, J. Knapík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář rozvíjí znalosti studentů získané z prosemináře k přednášce Úvod do studia dějin. Předmětem zájmu jsou edice novodobých pramenů a zásady kritické ediční práce a zvláště seznámení s řadou typů pramenů charakteristických pro 18.-20. století (úřední a vojenské schematismy, statistiky, sčítací operáty, sbírky zákonů, úřední list, adresáře, topografické příručky, biografické lexikony, přehledy státních úřadů a veřejných institucí, edice stranických dokumentů apod.) Důraz je kladen na praktickou práci s těmito prameny. Formou samostatně vypracovaných referátů se studenti seznamují s významnými dobovými pojmy či událostmi novodobých a nejnovějších dějin, podobně i s historiky zabývajícími se tímto obdobím. Organickou součást prosemináře tvoří diskuse studentů nad těmito referáty. Studenti dále procvičují znalost čtení aktového materiálu především z 19. století, citace a znalost politické mapy Evropy 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Proseminář rozvíjí znalosti studentů získané z prosemináře k přednášce Úvod do studia dějin. Předmětem zájmu jsou edice novodobých pramenů a zásady kritické ediční práce a zvláště seznámení s řadou typů pramenů charakteristických pro 18.-20. století (úřední a vojenské schematismy, statistiky, sčítací operáty, sbírky zákonů, úřední list, adresáře, topografické příručky, biografické lexikony, přehledy státních úřadů a veřejných institucí, edice stranických dokumentů apod.) Důraz je kladen na praktickou práci s těmito prameny. Formou samostatně vypracovaných referátů se studenti seznamují s významnými dobovými pojmy či událostmi novodobých a nejnovějších dějin, podobně i s historiky zabývajícími se tímto obdobím. Organickou součást prosemináře tvoří diskuse studentů nad těmito referáty. Studenti dále procvičují znalost čtení aktového materiálu především z 19. století, citace a znalost politické mapy Evropy 19. a 20. století.
Osnova
 • 1. Seznámení s náplní semináře, zadávání referátů 2. Novodobé prameny a zásady kritické ediční práce 3. Úřední a vojenské schematismy 18.-19. století 4. Statistiky (sčítání obyvatelstva, volební statistiky, statistické lexikony) 5. Sčítací operáty do r. 1950 6. Sbírky zákonů, přehledy platných právních norem; zásady citace zákonů 7. Úřední list; Věstníky; Sbírky instrukcí 8. Adresáře měst; kulturní adresáře; přehledy státních úřadů a veřejných institucí 9. Topografické příručky Čech, Moravy a Slezska od konce 18. století 10. Biografické lexikony 11. Výroční zprávy, ročenky 12. Edice stranických dokumentů 13. Práce s historickou mapou
Literatura
  povinná literatura
 • Rameš, V. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha 2005.
 • Luňák, P. – Pečenka M. Encyklopedie moderní historie. Praha 2009.
 • Kol. autorů. Úvod do studia dějepisu. I.-II.. Brno 2014.
 • Honzák, F. a kol. Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.
 • Lednická B. Sestavte si rodokmen. Praha 2012.
  doporučená literatura
 • Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.
 • Iggers, G. G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002.
 • Le Goff, J. Paměť a dějiny. Praha 2007.
 • Applebyová, J. - Huntová, L. - Jacobová, M. Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké. Praha 2000.
Výukové metody
seminární výuka, ukázky pramenů, referáty, diskuse, konzultace
Metody hodnocení
písemný test, referáty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVHCOBP02