UCJNCOBP31 Německá obchodní korespondence

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP31/A: Út 13:55–15:30 M15-LUCJ, M. Becker
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomocí ukázek z firemní praxe seznámit posluchače s nejdůležitějšími firemními texty. Pozornost je věnována jak externí, tak také interní firemní komunikaci. V centru pozornosti však stojí obchodní korespondence a reklamní a propagační texty (externí firemní komunikace). Ve cvičeních se posluchači seznámí se strukturou zmíněných textů, které se následně formou praktických úkolů naučí sami tvořit. Přitom si osvojí příslušnou slovní zásobu a gramatiku. Zohledněny budou také rozdíly mezi formální a neformální komunikací.
Výstupy z učení
Student umí identifikovat a shrnout důležité rysy nejdůležitějších firemních textů. Student umí tyto texty vytvořit.
Osnova
  • 1. Profesní korespondence: úvod 2. Formální úprava obchodních textů, normy DIN 3. Formální a neformální e-maily 4. Obchodní korespondence I (domluva termínů, krátké sdělení, potvrzující e-mail, pozvánka, poděkování) 5. Obchodní korespondence II (poptávka) 6. Obchodní korespondence III (nabídka, objednávka) 7. Obchodní korespondence IV (zrušení objednávky, potvrzení o přijetí objednávky) 8. Obchodní korespondence V (dodací list, potvrzení o přijetí dodávky, faktura) 9. Obchodní korespondence VI (upomínka, sdělení o platební neschopnosti, potvrzení o platbě) 10. Obchodní korespondence VII (reklamace) 11. Externí firemní komunikace (tiskové sdělení, reklamní a marketingový text, brožura, texty na sociálních sítích) 12. Podklady pro výběrová řízení (motivační dopis, životopis) 13. Shrnutí
Literatura
    povinná literatura
  • Dudenredaktion: Briefe gut und richtig schreiben. Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren. Mannheim / Zürich: Dudenverlag, 2013.
  • Eisenmann, V.: Training berufliche Kommunikation. Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Berlin: Cornelsen, 2015.
  • Josef, W. / Wörner, A.: PONS Bürokommunikation. Mehr als 800 Mustertexte und Textbausteine und Üben für jeden geschäftlichen Anlass sowie Telefondialoge online zum Herunterladen. Stuttgart: PONS, 2017.
  • Dudenredaktion: Duden Ratgeber – Geschäftskorrespondenz. Professionelle Briefe und E-Mails schreiben. Berlin: Dudenverlag, 2014.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
portfolio s vypracovanými úkoly, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP31