ARTAVTNP14 Dějiny filmových technologií a techniky I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jaroslav Zajíček (přednášející)
Garance
MgA. Jaroslav Zajíček
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 27. 9. 9:45–14:40 D2, Po 11. 10. 9:45–14:40 D2, Po 8. 11. 9:45–14:40 D2, Po 6. 12. 9:45–14:40 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP14/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zajíček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, aby studenti získali formou dějinného přehledu orientaci v proměňujících se kinematografických technologiích a praktických postupech výroby, dokončování a promítání filmů a osvojili si také základní termíny z oblasti audiovizuální techniky a technologie, se kterými se budou setkávat při digitalizaci, restaurování nebo prezentaci audiovizuálních děl různého stáří ve své odborné praxi ve filmových archivech, muzeích, knihovnách nebo univerzitách či výzkumných centrech, stejně jako při uvádění digitalizovaných filmů na festivalech, v kinech, televizích nebo dalších elektronických médiích i marketingových společnostech.
Osnova
 • 1. část dvousemestrálního kurzu seznámí posluchače v chronologickém přehledu s pracovními postupy, využívanými při přípravě, výrobě, postprodukci, archivaci a prezentaci audiovizuálních děl ve filmovém průmyslu, televizi i rozhlase. Přednáška seznámí studenty s fyziologickými předpoklady vnímání, stejně jako vědeckými objevy, které vedly ke vzniku prvních fotografií a objevu fonografu a kinetoskopu T. A Edisona a posléze kinematografu bratry Lumierovými. Předmět bude zaměřen také na jednotlivé záznamové i reprodukční formáty používané v kinematografické, televizní a zvukové technice a představí rozdíly v pracovních postupech při výrobě kinematografického a televizního díla.
Literatura
  povinná literatura
 • BETON, J. Digitální technologie ve filmu - nepravá revoluce. Iluminace, 2007. info
 • AUMONT, J. Obraz. Praha: AMU, 2005. info
 • PEŠEK, J. Základní principy TV a magnetického záznamu obrazu. Praha: AMU, 2003. info
 • BARAN, A. Předpoklady fotografie nebo Prolegomena. Praha: AMU, 2000. info
 • SALT, B. Film Style and Technology: History and Analysis. Londýn: Starword, 1983. info
  doporučená literatura
 • WURTLZER, S. Electric Sounds: Technological Change and the Rise of Corporate Mass Media. New York: Columbia University Press, 2007. info
 • ENTICKNAP, L. Moving Image Technology. From Zoetrope to Digital. Londýn - New York: Wallflower Press, 2005. info
 • KUBÍČEK, J. Úvod do estetiky animace. Praha, AMU, 2004. info
 • ŠIMEK, J. Techniky fotografie. Praha: AMU, 2003. info
 • ČERNÝ, J. Základy architektonického a scénického svícení I. a II. Praha: AMU, 2002. info
 • FLUSSER, V. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001. info
 • URBAN, M. Filmová laboratoř. Praha: AMU, 2001. info
 • JIŘÍK, V. Kinematografický obraz I. a II. Praha: AMU, 1994. info
 • VÍT, V. Základy televizní techniky. Praha: SNTL, 1987. info
 • SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha: SNTL, Praha, 1981. info
 • Kolektiv autorů. Film a filmová technika. Praha: SNTL, 1974. info
 • ŠMOK, J., PECÁK, J., TAUSK, P. Barevná fotografie. Praha: SNTL, 1972. info
 • BOUČEK, V. Filmová technika I. a II. Praha: ČVUT, 1972. info
Informace učitele
Aktivní účast ve výuce a splnění zadaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/ARTAVTNP14