ARTAVTNP41 Sociologie kultury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–15:30 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP41/A: Út 15:35–16:20 D2, J. Siostrzonek
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti jsou seznámeni se základními kulturologickými pojmy a jejich aplikacemi v současném světě. Cílem předmětu bude vybavit studenty schopností pojmenovat a analyzovat kulturní fenomény dneška, konkretizovat jejich dominantní projevy a zaujímat kritický postoj k vnějšímu kulturnímu a společenskému světu.
Osnova
 • 1. Kultura – základní pojmy, struktura
 • 2. Kultura a příroda
 • 3. Kultura a společnost
 • 4. Kulturní změna, kulturní konflikt, kulturní konvergence atd.
 • 5. Současné subkultury
 • 6. Kontrakultura, alternativní kultura, masová kultura
 • 7. Vizuální kultura, analýza vizuálního zobrazení
 • 8. Dokumentární film, film a sociologie
 • 9. Médium fotografie a kulturologie
 • 10. Kultura a umění v 11. Hodnoty a kultura v 12. Materiální a duchovní kultura, kulturní dědictví
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • PETRUSEK, M. Společnost naší doby. Praha: Academia, 2011.
 • Šubert, J. Čas a společnost. Praha, 1992. info
  doporučená literatura
 • JANATA, M. Vědět viděním. Zlín: Archa, 2015.
 • Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: Reklamní agentura Leo Burnet, 2000.
 • Zpráva o stavu českého člověka 1997. Praha: Reklamní agentura Leo Burnet, 1997.
 • THORNE, T. Slownik pojec kultury postmodernistycznej. Varšava: Muza Sa, 1995.
 • Sexuální chování obyvatel České republiky. Praha: AlbertaPlus, 1999.
 • TOFFLER, A. Šok z budoucnosti. Praha: Práce, 1992.
 • FRIEDLANDEROVÁ, H. – TUČEK, M.: Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: Slon, 2000.
 • De SINGLY, F. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999.
 • MOŽNÝ, I. Moderní rodina: mýty a skutečnosti. Brno: Blok, 1990. ISBN 80-7029-018-8. info
 • ALAN, J. Etapy života očima sociologie. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-044-6. info
Metody hodnocení
zápočet

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP41