UBKDX065 Literárněkritické praktikum 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0065 Literárněkritické praktikum 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specifičnost literární kritiky na základě srovnání s literární historií a teorií; vývoj, dějiny a metodologie disciplíny.
Osnova
  • Cílem a náplní letního semestru je zúročit poznatky z předchozích cvičení ve vlastní literárněkritické praxi, to znamená především ve psaní recenzí na současnou prozaickou a básnickou produkci. Nad jednotlivými recenzemi je vedena diskuse, vztahující se jednak k hodnotě recenzovaného díla a poté ke kvalitám samotné recenze. Posluchači jsou vedeni také ke psaní reflexí na recenze, tj. polemik, glos, ale i jiných publicistických útvarů (např. esej, kritický medailon apod.).
    Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně - nutná domluva s vyučujícím ÚBK.
Literatura
    povinná literatura
  • Štolba, Jan. Nedopadající džbán. Praha, 2006. info
    doporučená literatura
  • Štolba, Jan. Lomcování slovy. Praha, 2011. info
  • Opelík, Jiří. Milované řemeslo. Praha, 2000. info
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu studenti splní do konce zápočtového týdne. Případné náhradní termíny budou vypsány ve zkouškovém období, a to pouze v jeho začátku.
Jednou z hlavních podmínek je AKTIVNÍ účast na seminářích (povoleny jsou 2 absence).
Další podmínkou pro udělení zápočtu je přednesení referátu, který bude spočívat v přiblížení konkrétního literárněkritického problému, nebo autora kolegům. To ovšem nemůže znamenat pouhý výtah textu, případně výpisky z odborné literatury. V textu referátu musí být patrná i tvůrčí aktivita studenta.
Dále je zápočet podmíněn třemi literárněkritickými texty, které budou studenti odevzdávat v průběhu semestru a které budou podkladem pro diskuzi. To ovšem předpokládá znalost reflektovaného díla, proto je další nezbytnou podmínkou udělení zápočtu též pravidelná četba kritizovaných textů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.