UCJNCOBP53 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
60 dnů / sem. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podporuje rozvíjení akademických, jazykových a profesních kompetencí studentů. Během studijního či profesního pobytu v zahraničí student rozvíjí své akademické a jazykové kompetence v souladu se studijními plány realizovanými na FPF SU, jakož i se studijními plány realizovanými na přijímající instituci.
Výstupy z učení
Student prohloubí své akademické a jazykové kompetence.
Osnova
  • -
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Základem pro hodnocení je písemný doklad vystavený přijímající institucí. Na základě návrhu proděkana předloženého děkanovi FPF SU je možné zohlednit akademickou či profesní náročnost stáže a uznat i menší počet než 60 absolvovaných dnů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP53