UBKCJLBK53 Čtení děl české literatury 20. století 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Schopnost číst zadaná literární díla v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je interpretace vybraných textů české literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen: - interpretovat vybrané texty - vnímat literárněhistorický kontext vybraných textů.
Osnova
 • 1. Poválečná a existenciální próza I (Drda) 2. Poválečná a existenciální próza II (Egon Hostovský) 3. Poválečná a existenciální próza III (Dušan Pala) 4. Poválečná poezie a poezie 50. let I (Halas, Holan) 5. Poválečná poezie a poezie 50. let II (Zahradníček, Bondy) 6. Poválečná poezie a poezie 50. let III (Kainar, Kolář) 7. Próza 60. let I (Lustig, Kundera) 8. Próza 60. let II (Kliment, Klíma) 9. Próza 60. let III (Trefulka) 10. Próza 60. let IV (Bohumil Hrabal) 11. Poezie a próza 70. a 80. let I (Jirous) 12. Poezie a próza 70. a 80. let II (Topol) 13. Poezie a próza 70. a 80. let III (Vejvoda, Novák).
Literatura
  povinná literatura
 • JANKOVIČ, M. Cesty za smyslem literárního díla II. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.
 • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Brno: MU, 1997.
 • Eco, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. info
  doporučená literatura
 • TRÁVNÍČEK, J., KOŽMÍN, Z. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota, 1998.
 • TRÁVNÍČEK, J. Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
 • ČERVENKA, M., MACURA, V., MED, J., PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha: ČS, 1990.
 • LEHÁR, J. et al. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2008.
 • JANOUŠEK, P. et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2001−2008 (4 sv.).
Výukové metody
Diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba); seminární práce, esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK53